Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

26 października zmarł Józef Konstanty Stasiński

26 października zmarł Józef Konstanty Stasiński, artysta rzeźbiarz i medalier, którego prace wzbogacają kolekcję naszego muzeum. 

Urodził się  16 marca 1927 w Poznaniu. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, następnie podjął studia na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu (1948–1952), dyplom uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1952–1954). W 1964 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego w Poznaniu (od 1992 r. profesor nadzwyczajny Instytutu). Laureat m.in. nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości (1974), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), medalem Wojewody Poznańskiego „Ad perpetuam rei memoriam” (1997), orderem papieskim „Wielki Krzyż Świętego Sylwestra Papieża z Gwiazdą” (2002) oraz nadanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego tytułem „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” oraz statuetką „Złotego Hipolita” (2002).

Dorobek artystyczny Józefa Stasińskiego obejmuje ponad 30 pełnoplastycznych rzeźb i około 1900 medali (w tym ponad 150 w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu – pozyskanych jako dary od artysty).

Niewielki pokaz w Muzeum Sztuk Użytkowych przypomina tego jednego najwybitniejszych współczesnych medalierów.