Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Depozyt znaleziony na terenie wsi Józefina

 

(pow. kaliski) zawiera wyłącznie monety carstwa moskiewskiego wybite przed rokiem 1606. Są to srebrne kopiejki carów od Iwana IV Groźnego do Dymitra Samozwańca. Zespół wykopano w dwudziestoleciu międzywojennym. Zachowały się 263 monety. Odnaleziony skarb ma charakter depozytu zgromadzonego w całości poza terenem obiegu monet, z których się składa. Jest prawdopodobnie łupem wojennym przywiezionym z toczonej przez Rzeczpospolitą Polski i Litwy wojny z Moskwą w latach 1609–1618, z nieznanych przyczyn schowanym już na jej zachodnich rubieżach. Skarb jest przechowywany w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.