Portret Estery Raczyńskiej

Portret Estery Raczyńskiej

A copy of a portrait painted by J. Gładysz from 1813