Portret Krystyny z Krassowskich Raczyńskiej

Portret Krystyny z Krassowskich Raczyńskiej