Portret trumienny Anny z Heidensteinów Raczyńskiej (kopia)

Portret trumienny Anny z Heidensteinów Raczyńskiej (kopia)