Portret Wirydiany z Bnińskich Raczyńskiej (kopia)

Portret Wirydiany z Bnińskich Raczyńskiej (kopia)

Description:

A copy of the portrait of Wirydiana from Bnińskich (FR 598), created by a gentle artist A. Graff.