Portret Zygmunta Raczyńskiego (kopia z jego nagrobka)

Portret Zygmunta Raczyńskiego (kopia z jego nagrobka)