Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Wyjazd badawczy prowadzony był w ramach programu MKiDN „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”

Miejsce: Institut Mémoires de l’édition contemporaine – IMEC, Abbaye d’Ardenne, 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Francja

Osoba: Anna Grabowska-Konwent, Kustosz Galerii Plakatu i Designu MNP

Czas trwania: 23 czerwca – 24 lipca 2014

Przedmiotem badań była dokumentacja archiwum Romana Cieślewicza (1930-1996), który od 1963 żył i pracował w Paryżu jednocześnie nie tracąc kontaktów z Polską. W skład archiwum Romana Cieślewicza, którego właścicielką jest wdowa pani Chantal Petit-Cieślewicz, wchodzą wszystkie zbierane za życia osobiście przez grafika, ważne dla niego materiały i dokumenty. Materiał ten przechowywany jest obecnie w archiwum IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine). To specjalistyczne centrum archiwistyczne, mieszczące się w pobliżu miasta Caen w Normandii, które udostępnia materiał do badań na miejscu we Francji.

Zdecydowanie największą część archiwum stanowią źródła ikonograficzne bezpośrednio związane z projektami Romana Cieślewicza pracującego najczęściej w technice kolażu i fotomontażu. Kolejnym ważnym jego elementem jest materiał dokumentacyjny, tj. korespondencja osobista i służbowa, wycinki prasowe, prace w  fazie projektowej (makiety tylko niektórych projektów). Dostępny w archiwum materiał umożliwia dokładne prześledzenie historii większości projektów graficznych, w których zaangażowany był Roman Cieślewicza. Dotyczy to współpracy z wydawcami czasopism i książek, z muzeami oraz galeriami, z różnymi organizacjami oraz z prywatnymi osobami z kraju i zagranicy (przede wszystkim z Francji). W archiwum znajdują się również osobiste dokumenty z całego okresu życia grafika oraz jego biblioteka zawierająca ogromną ilość magazynów i czasopism głównie europejskich oraz książek i katalogów wystaw. Kwerenda polegała na opisie inwentaryzacyjnym oraz fotografowaniu poszczególnych elementów składowych archiwum, które dotąd nie było badane.

Teczki z materiałami gromadzonymi i segregowanymi przez Romana Cieślewicza zostały wprowadzone w system dokumentacji archiwum IMEC z zachowaniem autorskiego podziału i zgodnie z pierwotnym jego porządkiem. Dotyczy to przede wszystkim trzech części archiwum określonych jako „dossiers thématiques”, „dossiers de presse” oraz „correspondance”. Posługując się spisem inwentaryzacyjnym otrzymanym w IMEC oraz po przeglądzie archiwum na miejscu we Francji dokonałam podziału jego zawartości na kilka głównych grup:

ARCHIWUM TEMATYCZNE

ARCHIWUM ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ WŁASNYCH PRAC

ARCHIWUM ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ PRASOWĄ

ARCHIWUM KORESPONDENCJI

ARCHIWUM Z MATERIAŁAMI BIOGRAFICZNYMI

ARCHIWUM BIBLIOTEKA