Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Konserwacja w Muzeum

Każdego roku w Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej prowadzone są prace przy żyrandolach, świecznikach i lampach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są to obiekty złożone, wykonane z różnych materiałów: metalu, szkła, porcelany i w technikach mieszanych. Zakres działań w obrębie tych artefaktów obejmuje głównie  konserwacje pełne –  najczęściej ze  złego stanu zachowania, czasem destruktu, obiekt odzyskuje pełen walor wystawienniczy. Są też wykonywane  naprawy uszkodzeń, którym żyrandole ulegają, będąc  często zabytkami  użytkowanymi jako źródła światła(!).  Prowadzona jest również coroczna profilaktyka polegająca na oczyszczaniu, myciu, czy odkurzaniu.

Z uwagi na  złożoność i specyfikę tego typu obiektów – prace prowadzone są zespołowo, w przypadku żyrandoli  wykończonych w technikach pozłotniczych – we współpracy z Pracownią Konserwacji Ram i Pozłotnictwa oraz w kooperacji z muzealnym elektrykiem – przy wymianie przewodów i opraw.

W grudniu 2018 zakończono konserwację 12 ramiennego, empirowego świecznika  o nr inw. MNP Rog 55/1, eksponowanego  w pałacu w Rogalinie, w Salonie Rogera. Prace trwały półtora roku i były kontynuacją zadań związanych z realizacją II etapu projektu Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, w czasie którego pełnej konserwacji  (ze stanu całkowitego destruktu) poddano również  bliźniaczy świecznik  o nr inw. MNP Rog 55/2 – eksponowany także w Salonie Rogera od 2014 roku. Obiekty powstały na pocz. XIX wg projektu F. Schinkla i najprawdopodobniej pochodzą z berlińskiego warsztatu Werner & Neffen. Wykonane w ciekawej technice mieszanej, z elementów metalowych i drewnianych, które zostały wykończone tradycyjnymi technikami pozłotniczymi – złotem i srebrem płatkowym oraz przyozdobione elementami dekoracyjnymi- soplami z kryształowego szkła.

Pełne rozpoznanie techniki wykonania i identyfikacja użytych materiałów pierwotnych i wtórnych, zostały przeprowadzone przez Annę Michnikowską w Pracowni Badań Technologiczno – Konserwatorskich oraz koordynatora prac – Agnieszkę Maciejewską.

Założeniem prac konserwatorskich był powrót do pierwotnej estetyki, zgodnej z oryginalną technologią i kolorystyką oraz pełnienie funkcji oświetlenia w pałacowym wnętrzu. Przed podjęciem prac stan zachowania obiektów oceniono jako zły.

W PKSU żyrandole zostały rozłożone na poszczególne części. Wszystkie elementy metalowe i drewniane zostały oczyszczone, wykonano dezynfekcję, stabilizację procesów korozyjnych, klejenia, naprawę licznych uszkodzeń, zrekonstruowano brakujące detale.  Prace pozłotnicze w technikach na poler i mat z użyciem złota i srebra płatkowego oraz prace przygotowawcze pod złocenia i srebrzenia wykonano w Pracowni Konserwacji Ram i Pozłotnictwa.

W PKSU elementy świeczników złożono, zmontowano wszystkie detale konstrukcji, następnie zamocowano przewody i oprawy elektryczne. Po przewiezieniu do pałacu w Rogalinie i podwieszeniu pod sufitem w docelowym miejscu, przystąpiono do montażu kryształowych sopli. Elementy szklane zostały wykonane wg wzorów oryginalnych detali, na zamówienie, w hucie szkła w Czechach. Na każdym żyrandolu znajduje się ich ponad 750. Fotorelacja z  przebiegu prac dostępna jest na stronie  internetowej MNP.

Wykonawcy prac: Waldemar Baruch, Sabina Figurniak, Katarzyna Horzowska  – Kaźmierska, Agnieszka Maciejewska (PKSU – logistyka, prowadzenie projektu i wszystkie  prace poza wymienionymi poniżej),  Łucja Błażeczek, Mariusz Drewniak (PKRiPozł.- prace pozłotnicze), Tomasz Pokorski (PKM – klejenie konstrukcji drewnianej), Szymon Szyszka (wymiana przewodów, elektryfikacja), Zbigniew Kołacki (logistyka przewozu i transport).

Obecnie w PKSU poddawany jest konserwacji kolejny  XIX wieczny żyrandol wg. projektu Schinkla, w formie ampli  (MNP Rm 1577).

 

Ostatni etap prac przy żyrandolu  nr inw. MNP Rog 55/1– konserwatorzy  montują szklane kryształki do podwieszonego pod sufitem stelaża (Pałac w Rogalinie, grudzień 2018)

fot. A. Maciejewska