Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Medal Na pamiątkę 50-letniego istnienia Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu, 1898, ryt. J. Meissner, wyk. Gerlach i Meissner Warszawa, brąz, bity, śr. 39,3 mm, Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP GN E 1888

 

 

Medal powstał z inicjatywy członków Towarzystwa Przemysłowego w Poznaniu na okoliczność złotego jubileuszu jego istnienia. Pomysł kompozycji na rewersie był zapewne dziełem zbiorczym komitetu obchodu jubileuszu, natomiast projekt rysunkowy mógł wykonać Władysław Marcinkowski, chociaż nie jest to poświadczone źródłowo. Zamówienie na medal złożono w warszawskiej giserni Gerlach i Meissner, stemple wykonał, jak dowodzi tego sygnatura na rewersie, grawer i rzeźbiarz Jan Meissner. Ikonografia wyraźnie faworyzuje akcenty rodzime. Oto siedząca w centrum kobieta ubrana w polski strój szlachecki, otoczona symbolami sztuki, nauki i przemysłu, z górującą nad całością kompozycją, na którą składają się elementy herbu Poznania. Z kolei na awersie, wokół napisu centralnego, umieszczono hasła „Przemysł – praca – wytrwałość” oraz „Kochajmy się – wspierajmy się”. Wskazywały one na konieczność usamodzielnienia się, polegania wyłącznie na własnych siłach (w sensie narodowościowym), nakazywały zgodę i jedność, jako podstawowe warunki przetrwania we wrogim otoczeniu.