Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Medal XVIII wieków Kalisza, 1960, J. Gosławski, tombak, bity, śr. 71 mm, Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP GN E 6633

 

 

Uroczyste obchody symbolicznych XVIII wieków Kalisza miały znaczenie szczególne, gdyż były jednocześnie początkiem ogólnopolskich świeckich uroczystości związanych z tysiącleciem państwa polskiego, których kulminacja przypaść miała w roku 1966. W czerwcu 1960 r. z inicjatywy Społecznego Komitetu Obchodu XVIII Wieków Kalisza oraz Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk zorganizowano w Kaliszu międzynarodową konferencję poświęconą historii grodu nad Prosną. Nieco wcześniej zrodził się pomysł upamiętnienia jubileuszu medalem, który byłby jednocześnie ładnym suwenirem dla uczestników konferencji. W tym celu zwrócono się do jednego z najlepszych ówczesnych medalierów – Józefa Gosławskiego. Na awersie artysta ukazał scenę wymiany handlowej pomiędzy kupcami rzymskimi a Słowianami, czyniąc w ten sposób aluzję do identyfikacji Kalisza ze wzmiankowanym przez Klaudiusza Ptolemeusza w połowie II w. po Chrystusie grodem Calisia. Na rewersie przedstawił herb Kalisza otoczony legendą Calisia Poloniae Urbs Vetustissima (Kalisz najstarszy polski gród). Medal wybito w Mennicy Państwowej w Warszawie w ilości 1000 egzemplarzy, wyłącznie w brązie.