Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Medal Zygmunt III i Anna Habsburżanka, 1597, R. Lehman, mennica: Poznań, złoto, bity, śr. 43,4 mm, waga 31,78 g, Muzeum Narodowe w Krakowie, MNK VII-Md-185

  

 

Prezentowany medal należy do najlepszych prac Rudolfa Lehmana, medaliera, złotnika i probierza mennicy poznańskiej. Na awersie przedstawiona została para królewska – Zygmunt III i Anna Habsburżanka. Król w bogato zdobionej zbroi ze spiętym na ramieniu płaszczem i odkrytą głową, królowa w sukni, krezie i czepcu oraz – co ciekawe – z widocznym na piersiach Orderem Złotego Runa. Order ten nie był przyznawany kobietom, dlatego badacze zgodnie twierdzą, że zaszła tutaj pomyłka rytownika. Na rewersie widzimy kompozycję heraldyczną z herbami Szwecji, Polski i Litwy pod wspólną koroną, z niewielkim herbem Habsburgów w górnej części oraz tarczą z różą – herbem własnym Hermana Rüdigera, ówczesnego zarządcy mennic w Bydgoszczy, Poznaniu i Wschowie – u dołu. Po bokach umieszczono siedzącą na delfinie postać Tetydy z trójzębem i dzbanem, z którego wylewa się woda (po lewej) oraz Ceres z łopatą, snopkiem zboża i rogiem obfitości. Górą w otoku biegnie napis: Crescit geminatis gloria curis (Chwała rośnie z podwojonych starań). Postacie alegoryczne symbolizują tutaj dwa kraje – Szwecję (Tetyda) i Rzeczpospolitą Obojga Narodów (Ceres), których współdziałanie przyczynia się do zwiększenia chwały każdego z nich.