Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A


Medalion Helena Modrzejewska, 1890, W. Marcinkowski, brąz, lany, 360
× 300 mm, Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP GN H2 60

Jest to bardzo ciekawa praca jednego z najlepszych polskich portrecistów medalierów, Władysława Marcinkowskiego, który swoje umiejętności rozwijał w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w Paryżu, u wybitnego francuskiego medaliera Henri Chapu, a także u przebywającego we Francji Cypriana Godebskiego. W 1907 r. Marcinkowski osiadł na stałe w Poznaniu, gdzie stworzył pokaźną ilość pomników, rzeźb i prac z zakresu sztuki drobnego reliefu. Prezentowany medalion posiada rzadko spotykany kształt muszli i uchodzi za najbardziej oryginalną pracę medaliera. Przedstawia popiersie Heleny Modrzejewskiej, znakomitej polskiej aktorki, znanej i cenionej także za granicą, która występowała również na deskach poznańskiego teatru. Kształt muszli jest elementem, który apoteozuje aktorkę, a jednocześnie pełni funkcję znaku quasi-apotropaicznego, mającego przynieść szczęście w jej dalszej karierze scenicznej.