Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Młodszy Renowator – OFERTA PRACY

Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) poszukuje osoby na stanowisko Młodszego Renowatoraw Gabinecie Numizmatycznym

Opis stanowiska

Gabinet Numizmatyczny (GN) MNP posiada w swoich zbiorach największą ilość obiektów spośród wszystkich działów i gabinetów MNP (ponad 155000 szt.). Podstawowym zadaniem Młodszego RenowatoraGN będzie regularne wpisywanie obiektów do Muzealnej Bazy Danych (MBD) oraz ścisła współpraca zAdministratorem MerytorycznymMBD w tym zakresie. Na podstawie danych wprowadzonych do MBD drukowane będą karty ewidencyjne obiektów. Z zadaniem tym wiąże się bezpośrednio nadzór nad realizacją zarówno wewnętrznych (do potrzeb MBD), jak i zewnętrznych zleceń reprodukcji obiektów z GN. W GN znajduje się także kilka tysięcy książek (wraz ze starodrukami)o tematyce zgodnej z profilem jego działalności. Do głównych zadań Młodszego Renowatoranależeć będzie opieka nad tym księgozbiorem, polegająca przede wszystkim na prawidłowej inwentaryzacji oraz na rozmieszczeniu nowo pozyskiwanych publikacji w obrębie GN.

Do obowiązków Młodszego Renowatoranależeć będzie przede wszystkim:

  • wpisywanie rekordów do Muzealnej Bazy Danych na podstawie wpisów inwentarzowych (wyłącznie obiekty już zinwentaryzowane),
  • opieka nad obiektami ze zbiorów GN podczas wykonywania odwzorowań (fotografii, skanów) przez PracownięFotograficzną MNP,
  • opieka nad księgozbiorem przechowywanym w GN (opracowywanie nabytków, wykonywanie kwerend bibliotecznych, nadzór nad prawidłową inwentaryzacją książek i starodruków, nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem książek w obrębie Gabinetu),
  • obsługa techniczna kwerend muzealnych (udostępnianie obiektów osobom kwerendującym na miejscu),
  • wykonywanie innych obowiązków natury technicznej wynikających z bieżących potrzeb Gabinetu Numizmatycznego, zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego.

Szczegółowy opis wymagań oraz wymagane dokumenty znjadują się w BIP MNP pod linkiem

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2019.