Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Muzeum Instrumentów Muzycznych – NOWE BRZMIENIE

14 września, po trwającym  kilka lat remoncie Muzeum Instrumentów Muzycznych zostanie otwarte dla zwiedzających. „Nowe brzmienie” można rozumieć dwojako. Na gości muzeum czeka zupełnie nowa aranżacja ekspozycji  a to co stanowić będzie dodatkowy walor to możliwość wysłuchania brzmienia instrumentów prezentowanych na ekspozycji.

Goście będą mogli wypożyczyć  tablety z przewodnikiem multimedialnym, w którym kuratorzy muzeum przygotowali ścieżki zwiedzania z prezentacją dźwiękową poszczególnych instrumentów lub grup instrumentalnych.

Układ i aranżacja nowej ekspozycji Muzeum Instrumentów Muzycznych wyrosły z idei ukazania instrumentów muzycznych poprzez kontekst epoki, zespołu, miejsca i tradycji.  Zwiedzając ekspozycje Muzeum, wyruszamy w podróż przez wieki, miejsca, zjawiska, kultury.
Każda z 16 galerii* odsyła widza do jakiegoś obszaru lub zjawiska, które jest jej przewodnią problematyką. Obok głównego tematu często w danej galerii pojawiają się dodatkowe konteksty lub dopełnienia. Dwie pierwsze kondygnacje prowadzą zwiedzającego przez wybrane zagadnienia z historii artystycznej muzyki europejskiej. Parter ekspozycji obejmuje okres od późnego średniowiecza do końca XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z historii muzyki zarówno ogólnoeuropejskiej, jak również polskiej czy lokalnie poznańskiej, przedstawiają świat rodzącej się świeckiej muzyki instrumentalnej oraz dominującą w okresie baroku przestrzeń sakralnej muzyki wokalno-instrumentalnej. Pierwsze piętro ekspozycji prowadzi widza przez przemijający w XVIII w. czas muzyki dworskiej, podążając w dalszej jego części do sal koncertowych, słynnych wirtuozów, muzyki kameralnej, salonowej aż do awangardowej muzyki wieku XX. Drugie piętro z kolei przybliża tradycje muzyczne różnych kultur świata. Odkrywa bogactwo form instrumentów oraz ich funkcji w danej kulturze. Przedstawia niezwykłą różnorodność sposobów muzykowania – od najprostszych prekolumbijskich grzechotek i gwizdków po bardzo złożoną dźwiękowo i strukturalnie muzykę indyjską.
Ekspozycja Muzeum Instrumentów Muzycznych podzielona została na 16 galerii:

na parterze:
1.Muzyka późnego średniowiecza – Alta e Bassa Musica
2.Czas renesansowego muzykowania – Epoka Konsortów
3.Epoka baroku –  muzyka polichóralna – Cori Spezzati
4.Muzyka sakralna XVIII w. – Kapela Jasnogórska Capella Claromontana
5.Muzyka sakralna i świecka XVIII w. Collegium Musicorum Posnaniensis

na I piętrze:
6.Francuska muzyka dworska XVIII w.
7.Muzyka II poł XVIII w.
8.Muzyka Symfoniczna XIX w.
9.Muzyka Kameralna XIX w.
10. Awangarda XX w.
11. Muzyka fortepianowa XIX w.

na II piętrze:
12. Instrumenty z rejonu Morza Czarnego
13. Polskie instrumenty ludowe
14. Muzyka Orientu –  instrumenty z Indii, Iranu, Mongolii i Kazachstanu
15. Muzyka Orientu – instrumenty z Chin, Wietnamu i Birmy, Korei Płd. i Japonii
16. Instrumenty z terenów Ameryki Południowej  i Afryki

Przewodnik multimedialny po ekspozycji można wypożyczyć bez dodatkowych opłat (podstawą do wydania przewodnika jest bilet wstępu do Muzeum). Oprócz ogólnych informacji o obiektach, znajdują się w nim przykłady dźwiękowe, zdjęcia detali oraz rozszerzone opisy obiektów.

Do wybory zwiedzających kuratorzy proponują:

OPROWADZENIE PO EKSPOZYCJI (1h)

Godzinna wędrówka po wszystkich salach Muzeum Instrumentów Muzycznych, podczas których opowieści zobrazowane będą dźwiękiem.

OPROWADZANIA TEMATYCZNE (1h)

Top 10
Dziesięć najpopularniejszych instrumentów z Muzeum Instrumentów Muzycznych. Opowieści z muzyką w tle.

Co z grzebieni gra
Opowieść o instrumentach mechanicznych z prezentacją ich brzmienia.

Instrumenty Mozarta
Jakie instrumenty posiadał geniusz muzyczny Wolfgang Amadeusz Mozart? Co było jego inspiracją?

Fortepian Chopina
Słynny fortepian Fryderyka Chopina. Na czym grywał polski wirtuoz doby romantyzmu? Jakie instrumenty były popularne za jego czasów?

Polskie kapele muzyczne XVIII w. – Poznań i Jasna Góra
W dawnej Polsce muzyka rozbrzmiewała głośno i wyraźnie. Wśród najznamienitszych kapel można wymienić poznańskie Collegium Musicorum czy częstochowską Kapelę Jasnogórską, których skład zaprezentowano w Muzeum.

 

Koncepcja i scenariusz:  Patryk Frankowski, Joanna Lewandowska
Opracowanie programu edukacyjnego:  Olga Olejniczak