Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Bez kategorii

Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu”, 1 – 3.06.2022

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
1 – 3 czerwca 2022 r.

W 1921 roku w gmachu Muzeum Wielkopolskiego (ówczesna nazwa Muzeum Narodowego  w Poznaniu) odbył się I Zjazd Delegatów Muzeów Historyczno-Artystycznych, który zgromadził najwybitniejszych muzeologów z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Poznania. Zamierzano wówczas przedstawić najistotniejsze sprawy polskiego muzealnictwa w kontekście dopiero co odzyskanej niepodległości. Po upływie wieku od tamtych wydarzeń, w dniach od 1 do 3 czerwca 2022 roku w naszym Muzeum odbędzie się konferencja naukowa, przypominająca zjazd polskich muzeologów, których czujemy się spadkobiercami.
Głównym celem konferencji pt. „Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu” jest próba prezentacji dorobku polskich muzeów w minionym stuleciu. Chcielibyśmy zapytać w jakim stopniu udało się naszemu środowisku uporać z problemami, które postawili wiek temu nasi wybitni poprzednicy – przywołanie ich nazwisk to zresztą istotny punkt sesji – a także zastanowić się jakie sprawy wówczas podniesione są nadal aktualne. Pragniemy zaznaczyć rolę, jaką odegrały w polskim muzealnictwie muzea wielkopolskie i postaci z nimi związane. Wreszcie last but not least w ostatniej odsłonie konferencji spróbujemy przedstawić wyzwania, przed którymi stoi polskie muzealnictwo u progu trzeciej dekady XXI wieku.
Przedsięwzięcie przygotowujemy wspólnie z dwiema innymi wielkopolskimi instytucjami: Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  współpracując także z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Pozostajemy w kontakcie ze znaczącymi organizacjami muzealniczymi w Polsce. Do Rady Naukowej konferencji staraliśmy się zaprosić najwybitniejsze postaci współczesnego muzealnictwa w Polsce.

Sekretarz konferencji: Gerard Radecki

Kontakt
tel. 885 500 459

e-mail: biuro.konferencja100@mnp.art.pl

Szczegóły na temat konferencji:
https://www.konferencja100.pl/

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy    

Zapraszamy do zapoznania się z programem transmisji obrad:  https://mnp.art.pl/program-transmisji-obrad/

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu”, w której znajdują się wystąpienia prelegentów.