Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Niklaus Troxler 

Missing Fukuda, 2010

MNP Plo 13010

Niklaus Troxler, artysta o żywiołowym temperamencie, znany jest z wielu plakatów o tematyce muzycznej, zwłaszcza jazzowej, którą fascynuje się także prywatnie. Jego kompozycje obejmują szeroki repertuar plastyczny, często opierając się na dynamicznych układach bogatych w detal, intrygującym rytmie, a także formach zaburzających czytelność przekazu.

Tymczasem w kompozycji plakatu Missing Fukuda Troxler dyscyplinuje swój charakterystyczny rozedrgany zestaw środków artystycznych, stylistycznie zbliżając się do środowiska swojego wykształcenia – Schule für Gestaltung w Lucernie i obowiązującego po 1945 r. tzw. Swiss Style: nurtu projektowania opartego na funkcjonalności, logice i racjonalności. Wybór tak odmiennej formy podyktowany został tematem – plakat jest gestem uhonorowania twórczości znakomitego japońskiego plakacisty Shigeo Fukudy, który zapisał się w historii designu jako twórca prac często opartych na skrócie i płaskim znaku, humorystycznych i podejmujących grę z odbiorcą. Plakat odwołujący się formalnie do charakterystycznej formy flagi Japonii i jednocześnie symbolicznego zaćmienia czerwonego słońca powstał w rok po śmierci Fukudy, uważanego za jednego z największych grafików azjatyckich po II wojnie światowej.