Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Nowe inwestycje w Dziale Konserwacji MNP

W pierwszym półroczu 2021 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu zyskało nowe możliwości opieki nad zbiorami. Dwie pracownie Działu Konserwacji MNP – Badań Technologiczno-Konserwatorskich oraz Profilaktyki Muzealnej – zrealizowały zadania inwestycyjne na łączną kwotę 360 tys. złotych brutto.
Pracownia Badań Technologiczno-Konserwatorskich zyskała nowoczesny, ręczny, mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej S1 Tracer 5G firmy Bruker, który w obecnych czasach stanowi podstawowe narzędzie badawcze i uzupełnienie do analiz chemicznych. Pozwala między innymi na przeprowadzenie nieinwazyjnych badań materiałowych, analizę porównawczą poszczególnych elementów obiektów wykonanych z różnych materiałów. Badania z zastosowaniem tego narzędzia mogą znacząco poszerzyć wiedzę o muzealiach z naszych kolekcji.
Wraz z samym aparatem zakupione zostały dodatkowe kalibracje umożliwiające analizę ceramiki i innych materiałów glinokrzemianowych, stopów metali na bazie żelaza, miedzi oraz innych metali, a także kalibracja dla stopów metali szlachetnych. Dzięki temu XRF stanie się niezbędnym narzędziem w wielu obszarach prac muzealnych i z powodzeniem posłuży badaniom naukowym i konserwatorsko-technologicznym prowadzonym w naszym muzeum. Przed dostarczeniem urządzenia do MNP Gaja Gąsecka, kierownik pracowni, odbyła dwutygodniowe szkolenie z interpretacji widm i podstaw działania spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej w badaniach dzieł sztuki. Szkolenie w Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych LANBOZ (należącym do Muzeum Narodowego w Krakowie) prowadzili wykwalifikowani chemicy oraz fizycy. Po dostarczeniu spektrometru firma Bruker w dniach 12–13 sierpnia 2021 r. prezentowała jego możliwości. W prelekcji teoretycznej i wdrożeniu brało udział grono konserwatorów wszystkich pracowni oraz zainteresowani kuratorzy galerii. W bardziej szczegółowym wstępnym szkoleniu z obsługi urządzenia (wraz z oprogramowaniem) brali udział Gaja Gąsecka, Lucyna Balewska, Paweł Napierała i Wojciech Jenerałek.
Krzysztof Kalitko, kierownik Pracowni Profilaktyki Muzealnej, opracował koncepcję i nadzorował wdrożenie cyfrowego systemu pomiaru wilgotności i temperatury dla Galerii Malarstwa i Rzeźby. System składa się z 45 sond pomiarowych oraz 11 ruterów do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych. Objął on swoim zasięgiem wszystkie magazyny i przestrzenie wystawiennicze Gmachu Głównego i nowego skrzydła MNP. Dzięki wygodnej formie wizualizacji danych i intuicyjnemu oprogramowaniu każdy zainteresowany pracownik może samodzielnie śledzić wartości temperatury i wilgotności względnej oraz wykonywać szereg innych operacji na gromadzonych danych.  Dostęp do oprogramowania jest możliwy z każdego komputera podłączonego do muzealnej sieci eternetowej. Można więc powiedzieć, że jest to prawdziwa rewolucja w zakresie jakości rejestracji i dostępności do danych pomiarowych. Trwają prace nad zintegrowaniem już istniejących systemów pomiaru w pałacu w Rogalinie i zamku w Gołuchowie z nową platformą analiz danych oraz rozszerzeniem jej na pozostałe oddziały MNP.

Tekst: Gaja Gąsecka, Krzysztof Kalitko