Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Bez kategorii

Plany 2022

WYSTAWY:

GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY
Aleje Marcinkowskiego 9 , Poznań

Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” (1925-1939)
27.02.– 8.05.2022
Otwarty i demokratyczny program „Plastyki” łączył tradycjonalizm z nowoczesnością, uwzględniając zarazem rodzime pierwiastki sztuki ludowej. Tak szeroki program sprawiał, że członkami tego ugrupowania zostawało wielu artystów poznańskich, a stworzone przez nich Stowarzyszenie stało się swoistą wizytówką powiększającego się i coraz bardziej dynamicznego środowiska poznańskiego. Głównym zamierzeniem ugrupowania było organizowanie wystaw i ekspansja środowiska poznańskiego na zewnątrz. Ogółem brali oni udział w około czterdziestu wystawach w Poznaniu i w innych miastach Polski oraz zagranicą. Prezentacja prac tak szerokiego grona artystów zrzeszonych w „Plastyce” pozwoli na ukazanie nowego, dynamicznego środowiska poznańskiego na artystycznej mapie kraju, obok Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna i Łodzi. Na wystawie zaprezentowanych będzie ok. 300 dzieł sztuki.
Kurator: dr Jarosław Mulczyński

 

Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944)
07.08.2022 – 27.11.2022
Twórczość Marii Nicz-Borowiakowej, wybitnej artystki, przedstawicielki polskiej awangardy konstruktywistycznej, nie doczekała dotąd gruntownego omówienia i prezentacji. Planowana wystawa przedstawi obecny stan badań nad jej biografią oraz nowe spojrzenie na wkład malarki w dziedzictwo sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku. Na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy, rysunki oraz szkicowniki, pochodzące z polskich zbiorów publicznych: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz prywatnych: Fundacji „Signum”, a także ze zbiorów rodziny artystki. Poza znanym i komentowanym w dotychczasowych publikacjach dorobkiem awangardowym z lat 20-tych XX w. wystawa zaprezentuje także nieznane szerokiej publiczności prace z lat 30-tych oraz zachowane w zbiorach rodzinnych, a projektowane przez artystkę, sprzęty codziennego użytku. Obiekty artystyczne wystawione zostaną w kontekście dokumentów
i fotografii także pochodzących z kolekcji rodziny.
Kuratorki: Agnieszka Salamon – Radecka i dr Agnieszka Skalska
Współpraca kuratorska: Agata Mendrychowska

 

Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie.
20.11.2022 – 29.01.2023
Wystawa będzie przeglądem najlepszych pod względem artystycznym oraz najciekawszych z punktu widzenia historycznego muzealiów z dziedziny numizmatyki i medalierstwa. Pokazane zostaną monety z okresu Polski królewskiej, wybijane w Poznaniu, Bydgoszczy, Łobżenicy oraz Wschowie, a także emisje reprezentacyjne oraz próbne. W zakresie medalierstwa pokazane zostaną prace od XVI do XX wieku. Nacisk położony zostanie na prezentację dzieł medalierów wybitnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmarłego w 2019 r. prof. Józefa Stasińskiego. Wystawie towarzyszyć będzie katalog, w którym znajdą się ilustrowane eseje poświęcone poszczególnym częściom ekspozycji oraz wybór szczególnie interesujących obiektów,  z tekstami objaśniającymi i ilustracjami.
Kuratorzy:  dr Witold Garbaczewski i Agnieszka Murawska

 

Muzeum Sztuk Użytkowych – oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Wzgórze Przemysła 1, Poznań

Rama do obrazu? Wystawa konserwatorska
13.05.2022 – 19.09.2022
Zasadniczym tematem planowanej wystawy będzie ukazanie problemu opraw, które są istotnym elementem współtworzącym dzieła sztuki. Uwaga skupiać się będzie na oprawach dzieł nowożytnych. Niejednokrotnie to właśnie rama decyduje o wartości artystycznej zabytku, np. w zabytkowych lustrach czy tablicach inskrypcyjnych. Wystawa przybliży sposób wykonywania oraz zdobienia opraw, np. ornamentem, inkrustacją lub złotem. Spoglądając na dzieła sztuki z perspektywy ich ram możemy zaprezentować różne problemy związane z ich tematyką, takie jak techniki pozłotnicze, przykłady wykonywania współczesnych opraw do obrazów historycznych, podjęcie refleksji nad zagadnieniem rama do obrazu czy obraz do ramy? Wystawa planowana jest jako pierwsza prezentacja konserwatorskiego cyklu pt. Z bliska. Spotkania z konserwacją.
Kuratorzy: Agnieszka Kunicka-Goldfinger, Adriana Podmostko-Kłos, Marek Peda

 

Wiele / Niewiele. Dwie drogi myślenia w projektowaniu graficznym.
16.10.2022 – 15.01.2023
Prezentacja skupi się na zestawieniu dwóch sposobów projektowania graficznego, proponujących odmienne idee budowania kompozycji. Z jednej strony przedstawione zostaną plakaty i ilustracje – książkowe i prasowe – o kompozycji opartej na wykorzystaniu bardzo oszczędnych środków wyrazu, z celowym ograniczeniem formy wizualnej, zawierające się
w idei przewodniej minimalizmu. Z drugiej, pokazane zostaną przykłady kompozycji bogatych formalnie, „gęstych”, ze znaczącą rolą ornamentu i z założenia wypełnione licznymi detalami.
Wystawa będzie drugą odsłoną cyklu Graphic Concept obejmującego pokazy obiektów
z kolekcji własnej, kontynuując zasady wypracowane  przy pierwszej edycji cyklu w roku 2020.
Kuratorka : Barbara Górecka

 

Konferencja

„Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu”

Szczegóły na temat wydarzenia: konferencja100.pl

Sekretarz konferencji: Gerard Radecki
tel. 61 85 68 054

e-mail: konferencja100@mnp.art.pl

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
1 – 3 czerwca 2022 r.
W 1921 roku w gmachu Muzeum Wielkopolskiego (ówczesna nazwa Muzeum Narodowego  w Poznaniu) odbył się I Zjazd Delegatów Muzeów Historyczno-Artystycznych, który zgromadził najwybitniejszych muzeologów z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Poznania. Zamierzano wówczas przedstawić najistotniejsze sprawy polskiego muzealnictwa w kontekście dopiero co odzyskanej niepodległości. Po upływie wieku od tamtych wydarzeń, w dniach od 1 do 3 czerwca 2022 roku w naszym Muzeum odbędzie się konferencja naukowa, przypominająca zjazd polskich muzeologów, których czujemy się spadkobiercami.
Głównym celem konferencji pt. „Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu” jest próba prezentacji dorobku polskich muzeów w minionym stuleciu. Chcielibyśmy zapytać w jakim stopniu udało się naszemu środowisku uporać z problemami, które postawili wiek temu nasi wybitni poprzednicy – przywołanie ich nazwisk to zresztą istotny punkt sesji – a także zastanowić się jakie sprawy wówczas podniesione są nadal aktualne. Pragniemy zaznaczyć rolę, jaką odegrały w polskim muzealnictwie muzea wielkopolskie i postaci z nimi związane. Wreszcie last but not least w ostatniej odsłonie konferencji spróbujemy przedstawić wyzwania, przed którymi stoi polskie muzealnictwo u progu trzeciej dekady XXI wieku.
Przedsięwzięcie przygotowujemy wspólnie z dwiema innymi wielkopolskimi instytucjami: Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  współpracując także z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowym Centrum Kultury. Pozostajemy w kontakcie ze znaczącymi organizacjami muzealniczymi w Polsce. Do Rady Naukowej konferencji staraliśmy się zaprosić najwybitniejsze postaci współczesnego muzealnictwa w Polsce. Mamy głęboką nadzieję, że Przewodnictwo Komitetu Honorowego konferencji obejmie Pan prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O Patronat Honorowy nad konferencją Muzeum XXI wieku. W stulecie I Zjazdu Muzeów Polskich w Poznaniu pragniemy zwrócić się do Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.