Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego

3 lutego w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomasz Łęcki i Burmistrz gminy Mosina, Przemysław Mieloch, w obecności dr Ewy Leszczyńskiej, kierownika Muzeum Pałacu w Rogalinie i Joanny Nowaczyk, koordynatora ds. Obsługi Mediów w Gminie Mosina, podpisali list intencyjny, którego celem jest podtrzymanie dotychczasowej współpracy, a także jej znaczne poszerzenie między innymi w obszarach takich jak: wzajemna promocja i szerzenie wiedzy o historii Gminy, jej wybitnych mieszkańcach, zabytkach i walorach kulturowo-przyrodniczych, szeroko pojęta ochrona unikalnych walorów kulturowo-przyrodniczych Gminy, wzajemna współpraca na rzecz zwiększania dostępności turystycznej do istotnych obiektów kulturowo-przyrodniczych w Gminie i ich wzajemnego skomunikowania z ościennymi atrakcjami sąsiednich gmin i miasta Poznania, czy też wzajemna współpraca w zakresie szeroko pojętych działań merytorycznych i kulturowych.
Jako priorytety we wzajemnej współpracy zostały przyjęte kwestie dotyczące: udostępnienia przestrzeni Muzeum na uzgodnione szczególne uroczystości i wydarzenia gminy Mosina, wsparcia MNP dla działań muzealnych i upamiętniających realizowanych przez gminę Mosina, wspólnej dbałości o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze majątku Rogalin, jak również współpracy przy rozwiązywaniu problemów infrastrukturalnych miejscowości Rogalin, w tym Muzeum – w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, parkingowej, wodociągowo – kanalizacyjnej oraz transportu publicznego.

 


Fot. Od lewej Joanna Nowaczyk – koordynator ds. Obsługi Mediów w Gminie Mosina, burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomasz Łęcki i dr Ewa Leszczyńska kierownik Muzeum Pałac w Rogalinie podpisują list intencyjny

 


Fot. Burmistrz Gminy Mosina, Przemysław Mieloch, razem z Dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu, Tomaszem Łęckim