Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Przyznano dotację na zadanie ,,Diagnoza poziomu rozwoju organizacyjnego Muzeum Narodowego w Poznaniu”

Zadanie polega na przeprowadzeniu w Muzeum Narodowym w Poznaniu diagnozy stanu organizacji w odniesieniu do kultury organizacyjnej, pozycji na rynku oraz metod zarządzania, a także na wypracowaniu propozycji misji, wizji działalności i strategii rozwoju Muzeum Narodowego w Poznaniu na lata 2020-2024.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego