Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

RE-ORG Polska – ogólnopolskie szkolenie. Zapraszamy do aplikowania

Prosimy zapoznać się z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu wystosowanym przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu – Tomasza Łęckiego;

Jak również z materiałem zapraszającym do uczestniczenia w szkoleniu:


RE-ORG Polska – Ogólnopolskie szkolenie

Organizatorzy:
– Muzeum Narodowe w Poznaniu
– ICCROM

Partnerzy:
– NIMOZ

DLACZEGO?
– Podczas gdy liczba kolekcji i muzeów rośnie gwałtownie, badanie ICCROM z 2010 r. wykazało, że 60% zbiorów na całym świecie jest zagrożonych z powodu przepełnienia magazynów i złych warunków przechowywania. Zatłoczone i zdezorganizowane, obiekty często są pomijane i zapomniane. W tej sytuacji muzea nie są w stanie zapewnić ani właściwej ochrony swoich zbiorów, ani wykorzystywać ich do badań czy edukacji. Ponadto w sytuacjach awaryjnych nie można wdrożyć skutecznych działań interwencyjnych. Problem ten, nieznany wielu osobom decyzyjnym, staje się coraz trudniejszy do rozwiązania dla muzeów, które borykają się z niewystarczającymi środkami finansowymi. W rezultacie muzea zostają sparaliżowane przez błędy w zakresie przechowywania i problem ten zazwyczaj systematycznie narasta.
Aby pomóc muzeom odzyskać kontrolę nad przechowywanymi zbiorami, ICCROM i UNESCO opracowały w 2011 roku metodę RE-ORG.
Głównym celem metodologii RE-ORG jest poprawa warunków magazynowych w istniejących przestrzeniach magazynowych bez konieczności planowania i budowania nowych pomieszczeń

CO?
– W przeciągu dwutygodniowego kursu uczestnicy zostaną zaznajomieni z metodologią RE-ORG. Pracując w zespole, w rzeczywistych realiach muzealnych, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć każdy krok procesu reorganizacji od przygotowania i oceny stanu warunków magazynowych poprzez planowanie i w konsekwencji realizację projektu reorganizacji magazynu. W procesie tym rozwiązywane są problemy w czterech obszarach: budynek i przestrzeń, rodzaj kolekcji, meble i wyposażenie magazynów oraz procedury zarządzania zbiorami. Na koniec kursu wspólnie opracujemy pomysły, aby podzielić się wynikami projektu ze społecznością lokalną. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy nad projektem RE-ORG dla własnych muzeów.

JAK?
 – 25% czasu warsztatów to wykłady i ćwiczenia. Pozostała część czasu poświęcona będzie praktycznemu wdrożeniu metodologii w magazynach zbiorów w dwóch oddziałach Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na umiejętności pracy zespołowej i komunikacji, aby zachęcić uczestników do procesów współdziałania, dzielenia się wiedzą i wzajemnego zaangażowania uczestników na szczeblu lokalnym jak i krajowym, w celu ulepszenia i ochrony dziedzictwa narodowego z kolekcji MNP jak i innych muzeów, których przedstawiciele będą brać udział w szkoleniu.Głównym koordynatorem szkolenia będzie Gaël de Guichen, który jest uznanym światowym specjalistą w zakresie profilaktyki konserwa-torskiej, ochrony zabytków, współtwórcą metodologii RE-ORG w 2011 roku i konsultantem ICCROM.  ·
– Kurs będzie przeznaczony dla dwudziestu uczestników (10 osób z MNP i 10 osób z innych instytucji muzealnych w Polsce), którzy zostaną przeszkoleni w bardzo ważnej dziedzinie jaką jest magazynowanie zbiorów, w której możliwości szkolenia prawie nie istnieją.
– Dwa miesiące po warsztatach uczestnicy są proszeni o przesłanie do trenerów z Muzeum Narodowego w Poznaniu własnych planów projektu RE-ORG w celu uzyskania porady i zatwierdzenia proponowanych projektów.
 – Językiem roboczym kursu jest język angielski. Uczestnicy powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

KTO?
1.Czy pracujesz dla muzeum, które potrzebuje projektu reorganizacji magazynu?
2.Czy jesteś dyrektorem, kierownikiem oddziału, konserwatorem/renowa-torem, kustoszem, magazynierem, pracownikiem działu inwentarzy, archiwistą lub freelancerem pracującym dla muzeum?
3.Czy w Twoim muzeum/instytucji jest przynajmniej jeden kolega, który mógłby z Tobą współpracować po odbytym szkoleniu w celu przygotowania i realizacji Twojego muzealnego projektu RE-ORG?
4.Czy Twoje Muzeum byłoby chętne do wdrożenia projektu reorganizacji magazynów?

Jeśli odpowiedziałeś „TAK” na wszystkie powyższe pytania, możesz aplikować!

KOSZT?
 – Koszty kursu, zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) i poczęstunków kawą pokrywa Muzeum Narodowe w Poznaniu.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

– Uczestnicy będą odpowiedzialni za pokrycie kosztów podróży w obie strony: do i z Poznania oraz za wyżywienie.

GDZIE I KIEDY?
Gospodarzem i miejscem szkolenia jest Muzeum Narodowe w Poznaniu. Szkolenie odbędzie się w dniach od 19.09 – 30.09.2022. (zakwaterowanie od 18.09 do 01.10.2022)

JAK APLIKOWAĆ?
Kandydaci muszą złożyć aplikację do 01.07.2022 roku na adres: a.napierala@mnp.art.pl

Wymagane dokumenty (do pobrania w załącznikach):
 – Formularz zgłoszeniowy
 – List motywacyjny z Twojego muzeum/instytucji, w której po warsztatach zrealizujesz projekt reorganizacji magazynu
 – PowerPoint ilustrujący problemy w Twoim magazynie wraz z krótkim opisem sytuacji i 1 minutowym filmem przedstawiającym ogólną sytuację w każdym magazynie.
 – Ankieta do samooceny sytuacji magazynowej w muzeum.

 

 

   

 

ZAŁĄCZNIKI: