Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Skarb z Poznania

 

 

 

znaleziony przy ul. Kramarskiej zdeponowano po 1378 r. Został odkryty w trakcie budowy domu na Starym Mieście. Monety – srebrne denary – umieszczono w glinianym dzbanie z pokrywką. Łączna waga uchwyconego depozytu wynosiła przeszło 18 kg. W skład znaleziska wchodziło prawie sześć tysięcy sztuk monet całych oraz ułamki. Rozpoznano niewielką liczbę monet polskich, w tym wyjątkową rzadkość numizmatyczną: grosz krakowski Kazimierza III Wielkiego, a także drobny denar pochodzący z mennicy w Poznaniu, bity pod stemplem króla Ludwika Andegaweńskiego lub królowej Jadwigi. Zasadniczy trzon skarbu tworzą jednak pospolite grosze praskie kolejnych władców czeskich od Wacława II do Wacława IV. Ozdobą zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu jest pochodzący ze skarbu grosz krakowski wybity około roku 1360. Awers tej monety przedstawia koronę królewską – tzw. otwartą, z kwiatonami w kształcie lilii w formie charakterystycznej dla czasu panowania tego króla oraz napis w języku łacińskim: KAZIMIRVS PRIMVS DEI GRATIA REX POLONIE (Kazimierz Pierwszy król Polski). Na rewersie monety umieszczono godło rodu Piastów Orzeł Biały, zarazem godło państwa polskiego od czasu koronacji królewskiej Przemysła II w 1295 r. Wokół godła widnieje nazwa monety: GROSSI CRACOVIENSES (grosz krakowski). Grosze krakowskie Kazimierza III Wielkiego są jednymi z najpiękniejszych, najrzadszych i najbardziej pożądanych przez kolekcjonerów monet polskich. Wynika to z faktu wybicia niewielkiej ich liczby oraz – jeszcze za życia króla – wtórnego ich skupywania i przetapiania. Skarb znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.