Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Srebrny denar Kazimierza III Wielkiego

 

 

powstał w mennicy w Poznaniu w końcowym okresie panowania ostatniego Piasta na tronie polskim, czyli ok. 1360 r. Denary bite pod stemplem tego władcy najczęściej noszą na jednej ze stron wizerunek godła monarchy, czyli Orła Białego, przejętego z monet ojca Władysława Łokietka, faktycznego i trwałego jednoczyciela Polski po rozbiciu dzielnicowym. Legenda umieszczona na drugiej stronie monety poświadcza miejsce wybicia – Poznań. Natomiast wizerunek głowy tura występujący zarówno na monetach bitych wówczas w Poznaniu, jak i w Kaliszu, jest najtrwalszym i najdawniejszym w Wielkopolsce znakiem wizualnym użytkowanym do dziś. Za panowania Kazimierza III Wielkiego głowa tura stała się pierwotnym godłem ziemskim Wielkopolski właściwej, to znaczy ziemi poznańskiej i kaliskiej. Obecnie turza głowa stanowi godło ziemi kaliskiej, podczas gdy ziemia poznańska przejęła za godło znak Orła Białego pozbawionego królewskiej korony. Monetę znaleziono w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. (Gz1 101/01)