Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Stowarzyszenie „Otwarci na Sztukę”

 

W listopadzie 2021 r. z inicjatywy pracowników muzeum, zostało powołane do życia nowe Stowarzyszenie „Otwarci na Sztukę”.
Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie działań i pomysłów pracowników Muzeum i członków Stowarzyszenia. Pozyskujemy dodatkowe środki na projekty muzealne pracowników muzeum i członków stowarzyszenia. Zapraszamy do Stowarzyszenia wszystkich, gdyż będzie to forum wspierania ciekawych projektów, dzielenia się wiedzą i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach, jak mówi Katarzyna Trawińska, która pełni funkcję Sekretarza Stowarzyszenia.

Główne cele Stowarzyszenia to:

– upowszechnianie i promocja kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspieranie instytucji kultury, w szczególności Muzeum Narodowego w Poznaniu;

– wykorzystanie potencjału i zasobów instytucji kultury, w szczególności Muzeum Narodowego w Poznaniu, na rzecz realizacji projektów i wydarzeń kulturalnych.

Formularz wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia znajduje się poniżej:

Prezesem został Wojciech Jenerałek, a rolę vice-prezesa pełni dr Paweł Napierała.

Telefon kontaktowy:
602 216 557

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Otwarci na Sztukę”
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań
NIP: 7792532548
nr konta: 26 1140 2004 0000 3902 8192 3940
KRS: 0000933185