Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski Katarzynie Raczyńskiej

7 października Pani Katarzyna Raczyńska, córka Edwarda Bernarda Raczyńskiego – Prezydenta RP na uchodźstwie, została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego.
W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji w Muzeum Pałacu w Rogalinie dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Andrzej Dera. Wydarzenie było okazją do otwarcia przez córki Pana Prezydenta, Panie Katarzynę Raczyńską i Wiridiannę Rey kameralnej wystawy poświęconej zasługom ich rodziców dla polskiej floty wojskowej i cywilnej pt. „Dęby z Rogalina i Polskie morze. Cecylia i Edward Raczyńscy”.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy wsparciu Muzeum Narodowego w Poznaniu swą pierwszą odsłonę miała w Gdyni, towarzysząc uroczystości objęcia przez Panią Katarzynę Raczyńską i Panią Wirydiannę Rey honorowego mecenatu nad ORP Błyskawica,  okrętu wojennego, którego matką chrzestną była ich matka Cecylia Raczyńska.

Ekspozycja przypomina zasługi dla polskiej floty wojskowej i cywilnej.  Zobaczyć można powiększone fotografie Prezydenta i jego żony przywołujące wydarzenia z 1937 r., a także pamiątki rodzinne, stroje, przedmioty codziennego użytku rodziny Raczyńskich. Wystawa prezentowana w północnym skrzydle pałacu rogalińskiego,  bezpośrednim sąsiedztwie Gabinetu Londyńskiego – czyli miejsca pracy i codziennej aktywności Pana Prezydenta Raczyńskiego czynna będzie do 20.03.2022 roku.