Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Władysław Lam (1893–1984)
Głowa Don Kichota, z teki Don Quijote, 1925
drzeworyt, papier
Muzeum Narodowe w Poznaniu, MNP G 9023

Grafiki ukazujące bohaterów powieści Miguela de Cervantesa cechuje silny kontrast między czernią i bielą, gra między światłem a cieniem. Cykl Don Kichot zaprezentowano podczas wystawy w Instytucie Krzewienia Sztuki w 1934 r. Miało to miejsce już 4 lata po wystąpieniu Władysława Lama z „Plastyki”. W głównej przestrzeni wystawienniczej wyeksponowano prace Tytusa Czyżewskiego, Hipolita Polańskiego i Kazimierza Tomorowicza. Drzeworyty pokazano we wnętrzu modnej Kawiarni Artystycznej „Pod Kaktusem”, w tzw. salonie żółtym IKS-a. Cyklowi Don Kichot towarzyszyła wówczas kartka z informacją „78 razy sprzedany”. Podpis przekonywał odbiorców, że mają do czynienia z wysoko cenionymi pracami artysty. Ciekawe, ile osób zachęcił do zakupu jednej z odbitek graficznych?