Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE

Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie

20.11.2022 – 29.01.2023

Na wystawie „Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie” prezentowanych jest blisko 1500 artefaktów. Ekspozycja została podzielona na dwie części: pierwsza jest poświęcona monetom (wraz ze skarbami i żetonami), a druga ukazuje medale (wraz z plakietami i medalionami). O obiektach sztuki małego reliefu i mennictwa można dowiedzieć się więcej z katalogu towarzyszącego wystawie. Zapraszamy do odwiedzenia muzealnej księgarni.


20.11
(niedziela) 14:00 – OPROWADZANIE KURATORSKIE I

26.11 (sobota) 14:00 – OPROWADZANIE KURATORSKIE II

27.11 (niedziela) 14:00 – SPOTKANIE Z EKSPERTEM – PROF. PAWEŁ STRÓŻYK (UAM),
Znaczenie i funkcje herbów na monetach i medalach (na przykładach wielkopolskich)
Tematem wykładu będą herby i godła herbowe, które zobaczyć można na monetach i medalach wielkopolskich prezentowanych na wystawie. Ich przegląd wsparty zostanie rozważaniami nad funkcjami, jakie pełniły one na tych obiektach.

3.12 (sobota) 12:00 SPOTKANIE Z KURATOREM – AGNIESZKA MURAWSKA,
Kiedy bankiem była ziemia. O spektakularnych skarbach z monetami i nie tylko
Ochrona posiadanych dóbr jest warunkiem przetrwania. Od chwili wynalezienia pieniądza posiadacze monet chronili je przed kradzieżą, a także składali w ofierze bogom lub duszom zmarłych. Dziś niepodjęte przez dawnych właścicieli depozyty są podstawowym źródłem informacji o walutach, nominałach, intensywności wymiany dóbr, kontaktach handlowych oraz kulturowych. Wtajemniczają naukowców zarówno w zasobność biedaka dawnych czasów, jak
i przedstawienia  ówczesnych elit, czy nawet  władcy.

4.12 (niedziela) 12:00 – SPOTKANIE Z EKSPERTEM – KUSTOSZ MAGDALENA KARNICKA (MNWr),
XVII-wieczne medale, żetony i monety medalowe związane z mennicą w Bydgoszczy
Podczas wykładu zostaną zaprezentowane numizmaty okolicznościowe, które powstawały w mennicy bydgoskiej
w XVII w: medale i żetony królów Polski oraz tzw. monety medalowe, odbijane w złocie i srebrze, niejednokrotnie z tych samych tłoków, co było częstą praktyką menniczą w tym okresie. Omówione zostaną zarówno dzieła znanych medalierów, jak i prace rytowników, których tożsamość nie została dotąd ustalona.

8.12 (czwartek) 12:15 CZWARTKI DLA SENIORÓW – OPROWADZANIE KURATORSKIE

9.12 (piątek) 18:00 SPOTKANIE Z ASYSTENTEM WYSTAWY – MARTA PIEKARSKA,
O twórczości Józefa Stasińskiego.
Jak żaden inny artysta medalier i rzeźbiarz przez całe życie związany z Poznaniem. Jego oeuvre to niemal 2000 medali wykonanych w brązie, obrazujących wiele  ważnych wydarzeń, ale także dokumentujących życie prywatne. Jozef Stasiński (1927-2019) pierwsze prace medalierskie wykonywał od początku lat 50.XX wieku i kontynuował artystyczną działalność do końca życia, tworząc prawdziwy „pamiętnik zapisany w brązie”.

10.12 (sobota) 14:00 OPROWADZANIE KURATORSKIE III

11.12 (niedziela) 11:15 WARSZTATY DLA DZIECI – AGATA MIGDALSKA, MARTA PIEKARSKA,
Znajdujemy skarb … I co dalej?
Czy marzysz czasami o odnalezieniu skarbu pełnego blasku monet i elementów biżuterii? Wspólnie wyruszmy
w podróż, by odszukać skarb  i dowiedzieć się dlaczego takie znaleziska są tak dla nas ważne i cenne.
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat. Obecność rodzica lub opiekuna jest obowiązkowa.

11.12 (niedziela) 14:00 SPOTKANIE Z KURATOREM – DR WITOLD GARBACZEWSKI,
Co możemy wyczytać z monet średniowiecznych? Perełki numizmatyki polskiej od X do XIII w.
Na monetach średniowiecznych spotkać możemy niekiedy oryginalne wyobrażenia, które kryją bardzo bogatą treść.  Monety piastowskie należą pod tym względem do najciekawszych w Europie. Na ich stemplach widzimy bogaty świat fauny i flory, zróżnicowane wyobrażenia architektoniczne, a także sceny figuralne. Wszystkie te elementy mają swoją własną symbolikę, którą postara się objaśnić kurator wystawy, przywołując najciekawsze przykłady z polskiej numizmatyki średniowiecznej.

16.12 (piątek) 18:00 SPOTKANIE Z KURATOREM – AGNIESZKA MURAWSKA,
Jak to z początkiem pieniądza polskiego bywało i o czym mówią monety pierwszych Piastów? Sekrety ideowego przesłania monetach
Jak dotąd, każde pokolenie badaczy pierwszych polskich emisji monetarnych wnosi nowe spojrzenie na początki polskiego mennictwa. Obecnie za najwcześniejszą polską monetę uważa się denar z przedstawieniem strzały wśród gałązek z imieniem Bolesława (Chrobrego). Po raz pierwszy typ ten opisano w połowie XIX wieku. Choć kolejny egzemplarz odnotowano dopiero w 1997 roku, to jego wyobrażenie już zdążyło być uwiecznione na współczesnej monecie polskiej (5 zł 2013). Podczas spotkania przybliżone zostaną żywo dyskutowane i częściowo rozwikłane tajemnice monet pierwszych władców Polski.

17.12 (sobota) 12:00 OPROWADZANIE KURATORSKIE IV

30.12 (piątek) 18:00 OPROWADZANIE KURATORSKIE V

7.01 (sobota) 12:00 SPOTKANIE Z KURATOREM – AGNIESZKA MURAWSKA,
Pieniądz w sztuce versus sztuka pieniądza
Podczas spotkania zostaną przybliżone rodzaje wyobrażeń (wizerunki, znaki) i ich znaczenie oraz przedstawiane na monetach treści i idee oraz monetarne nominały (denar, obol, brakteat, kwartnik, grosz) wieków średnich na tle przedstawień pieniądza w malarstwie tablicowym i miniaturowym. 

8.01 (niedziela) 12:00 SPOTKANIE Z EKSPERTEM – PROF. BORYS PASZKIEWICZ (UW),
Wielka reforma groszowa w Wielkopolsce
Kwartniki z nazwami Poznania, Grodziska i Kościana oraz źródła pisane świadczą, że monety podobne do kwartników śląskich bito również w Wielkopolsce. Dotychczas uważano, że reforma wprowadzająca kwartniki do Wielkopolski była dziełem śląskiego księcia Henryka z Głogowa. Występowanie wyłącznie w Wielkopolsce kwartników z czeskim Lwem świadczy jednak, że było to wcześniejsze dzieło króla Wacława.

13.01 (piątek) 17:00 – OPROWADZANIE SPECJALNE DLA TPMN

14.01 (sobota) 12:00 – WARSZTATY MEDALIERSKIE – DR TOMASZ JĘDRZEJEWSKI (UAP),
dla młodzieży i dorosłych (zapisy)

Uczestnicy warsztatów zostaną wprowadzeni w tajniki powstawania medali oraz będą mogli przyjrzeć się dziełom medalierskim znanych poznańskich twórców, takich jak prof. Józef Stasiński, czy wybitna rzeźbiarka oraz twórczyni medali Anna Krzymańska. Poznają także wielość możliwości pracy w materiale plastycznym (glinie szamotowej) oraz stworzą własne medale, które w późniejszym terminie zostaną wypalone w piecu ceramicznym. Wypalone prace z warsztatów będzie można odebrać po około dwóch tygodniach.

15.01 (niedziela) 12:00 – SPOTKANIE Z EKSPERTEM – KUSTOSZ ARKADIUSZ TABAKA (MPPL),
Najnowsze odkrycia skarbów monet i biżuterii oraz pojedynczych monet na terenie Wielkopolski
Wystąpienie oparte zostanie głównie na przedstawieniu najnowszych znalezisk skarbów wczesnośredniowiecznych
i monet z różnych okresów chronologicznych odkrytych w ramach „Projektu Lednica – Razem dla ratowania zabytków”. Dzięki zaangażowanym osobom odkryto kilka tysięcy przedmiotów które znacznie wzbogacą zbiory Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Uzupełnieniem będzie wątek poświęcony okolicznościom pozyskania jednego z najistotniejszych pod względem badawczym znalezisk ostatniego czasu – czyli odkryciu kolejnego bardzo licznego skarbu wczesnośredniowiecznego znalezionego w Słuszkowie pod Kaliszem.

20.01 (piątek) 18:00 – SPOTKANIE Z KURATOREM WYSTAWY
– AGNIESZKA MURAWSKA, Zaloty modliszki do partnera. O tym, że pieniądz jest bytem śmiertelnym, a inflacja wiecznym
Rzecz o długości „życia” jednostki pieniężnej (denar, grosz, złoty), zarządzaniu budżetem poprzez hiperinflację (od XI w.) oraz wymianie – czyli „sprzedawaniu” pieniądza (renovatio monetae w XII i XIII w.), a także wprowadzaniu do obiegu monet o fikcyjnej wartości (tymf, boratynka). I dziś i dawniej cel pozostaje ten sen – zapełnić budżet. 

22.01 (niedziela) 12:00 – OPROWADZANIE KURATORSKIE VI

27.01 (piątek) 18:00 – SPOTKANIE Z KURATOREM – DR WITOLD GARBACZEWSKI,
Medaliony, plakiety, medale. Wielkopolski świat drobnego reliefu
Wielkopolska ze stołecznym Poznaniem poszczycić się może w dziedzinie drobnego reliefu tradycją sięgającą XVI stulecia. Medalierstwo rozwinęło się tutaj po II wojnie światowej nadzwyczaj intensywnie, wynosząc Poznań – obok Warszawy i Krakowa – do rangi czołowych ośrodków medalierskich w Polsce. Nad Wartą działali znakomici artyści, których sylwetki przybliży kurator wystawy, prezentując przede wszystkim prace, których nie można obejrzeć na ekspozycji.

29.01 (niedziela) – 12:00 – FINISAŻ – OPROWADZANIE KURATORSKIE VII


Spacer po wystawie:

Grupy zorganizowane zapraszamy do skorzystania z możliwości

zamówienia oprowadzania z przewodnikiem.

Zapisy przyjmujemy z tygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 61 85 68 136, www. mnp.art.pl

* Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin spotkań