Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Klasy I-III

Oferta całoroczna

czas trwania: 45–60 min

Muzeum Pałac w Rogalinie
Kontakt

Kontakt

ul. Arciszewskiego 2, Rogalin
Wydarzenia i wystawy

Klasy I-III

Bilety
Bilety
bilet edukacyjny
10 zł

Zajęcia dla klas I–III łączą w sobie część teoretyczną i warsztaty plastyczne. Celem lekcji jest zapoznanie z elementami ekspozycji oraz rozbudzenie kreatywności i wrażliwości estetycznej. Niektóre tematy skorelowane są z podstawą programową szkoły podstawowej. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

TEMATY LEKCJI:

Bal w pałacu
Uczestnicy zajęć starają się zrozumieć, czym jest taniec, jakie są jego funkcje, jak kultura, w której dorastamy, wpływa na formę tańca i muzykę, przekonają się również o związku tańca z miejscem i czasem. Podsumowaniem zajęć jest nauka krótkiego układu tanecznego opartego na kontredansie angielskim.

Kaligrafia, czyli sztuka ładnego pisania
Dawne i współczesne kroje pisma jako inspiracja do pracy ołówkiem, pędzlem, piórkiem i tuszem. Poznanie zasad kształtowania liter na przykładzie różnych alfabetów, kultur i tradycji. Za pomocą ćwiczeń odnalezienie przyjemności w prowadzeniu ręki po papierze.

Ożywianie obrazów
Podczas lekcji uczniowie przekonają się, że dzieła sztuki poprzez różne środki wyrazu, takie jak mimika, gesty, tematyka, kolor czy pejzaż, opowiadają o emocjach. Same też stanowią źródło uczuć odbiorcy. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci uwrażliwione zostają na odbiór sztuki.

Muzeum dziecięce
Wizyta w miejscu, gdzie można zobaczyć, jak wyglądał dzień z życia dzieci w pałacu, poznać stare zabawy dziecięce, obejrzeć tradycyjne zabawki i przebrać się w historyczne stroje.

Podróże dalekie i bliskie
Lekcja odbywa się w Powozowni, w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne lampy, kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

Przygoda w pałacu
Zajęcia podzielone są na dwie części. W trakcie zwiedzania pałacu dzieci poznają właścicieli rezydencji, poszukują herbu Nałęcz i rozpoznają funkcje pomieszczeń na obu kondygnacjach. Następnie w otrzymanej książeczce edukacyjnej Z wizytą u Raczyńskich zaznaczają za pomocą naklejek miejsca, w których widziany był przez nich herb rodziny.

Sekrety barw
Nie tylko ludzie, ale również barwy potrafią skrywać pewne tajemnice. Poruszając się po przestrzeni galerii, zwrócimy uwagę na podstawowe pojęcia z zakresu koloru. Podsumowaniem zdobytej wiedzy będzie stworzenie własnej kompozycji z użyciem farb.

Z wizytą u Raczyńskich
Opowieść o historii rodziny, w Galerii portretów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne. Zajęcia kończy zabawa: poszukiwanie portretów rodzinnych.

Tajemnicze zakamarki pałacu
To zajęcia, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza, a także pokoju dla służby. Na koniec – zagadkowe pomieszczenie K.

Wolność widziana oczami dziecka. Funkcja domu polskiego teraz i dawniej na przykładzie rodu Raczyńskich
Czym są wolność i niepodległość? Co to były rozbiory i jak żyli ludzie w tamtym czasie? Omówimy rolę domu, który zapewniał schronienie i kształtował postawy patriotyczne. Podsumowaniem spotkania będzie warsztat plastyczny, w trakcie którego udekorujemy chustę symbolami.

Rodzime drzewa i krzewy
Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.

*do biletu edukacyjnego trzeba doliczyć koszt biletu wstępu na daną ekspozycję dla każdego uczestnika zajęć

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Koszt lekcji muzealnej:
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakupu:

  • biletu wstępu na ekspozycję
  • biletu edukacyjnego w cenie 10 zł za osobę

Opiekunowie ponoszą koszt wstępu na daną ekspozycję, gdzie odbywa się lekcja, nie ponoszą natomiast kosztu biletu edukacyjnego.

Zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach otwarcia Muzeum.

Organizacja lekcji muzealnej:

  • materiały plastyczne na zajęcia zapewnia Muzeum
  • jeśli z jakichkolwiek przyczyn lekcja nie może się odbyć, prosimy o niezwłoczne powiadomienie telefoniczne Działu Edukacji Pałacu w Rogalinie, pod nr tel. 61 81 38 829.
  • miejsce zbiórki uzależnione jest od miejsca prowadzenia lekcji. Informacja udzielana jest w kasie
  • prosimy o punktualność, spóźnienie dłuższe niż 15 minut może skutkować skróceniem lub odwołaniem zajęć
  • nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a ich obecność na lekcjach jest obowiązkowa
  • karta gościa uprawnia jedynie do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałej
  • w Muzeum lekcje i warsztaty prowadzą tylko pracownicy MNP

ZAPISY

Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, lekcje prowadzone są na podstawie wcześniej złożonego zamówienia.
Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnego terminu.
Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.30 mailowo pod adresem: rogalin@mnp.art.pl lub telefonicznie.

+48 61 81 38 829

Wydarzenia i wystawy