Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Klasy I-VIII, Szkoły średnie

Oferta całoroczna

czas trwania: 45–90 min

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
Kontakt

Kontakt

Stary Rynek 9, Poznań
Wydarzenia i wystawy

Klasy I-VIII, Szkoły średnie

Bilety
Bilety
lekcja
50 zł
lekcja + warsztat
55 zł

Większość tematów przeznaczonych dla szkół może być realizowana we wszystkich grupach wiekowych, podział według klas szkol-nych jest raczej umowny. Na podstawie znajomości swojej grupy nauczyciel wybiera temat, który najbardziej wiąże się z realizowa-nym programem szkolnym.

Tematy lekcji muzealnych
Herb, barwy i hymn państwa polskiego
Zajęcia poświęcone okolicznościom powstania hymnu oraz barwom i elementom herbu. Podczas zajęć prezentowane są m.in. flaga, sztandar, bandera i inne znaki.

Zostań kawalerem i damą orderu – o rycerzach i żołnierzach
Lekcja połączona z inscenizacją średniowiecznej ceremonii pasowania na rycerza i przyjęcia orderu. Na ekspozycji muzealnej zo-stanie przedstawione funkcjonowanie tych tradycji w wojsku polskim.

W czasach rycerzy i dam
Zajęcia prowadzone przez prawdziwego rycerza, z użyciem rekonstrukcji przedmiotów z epoki, odpowiadające na pytania: kim byli rycerze i czym się zajmowali, jak wyglądała broń i zbroje, jak wyglądało życie średniowiecznej damy. Na koniec przeprowadzana jest inscenizacja ceremonii pasowania na rycerza i mianowania damą orderu.

Polskie znaki wojskowe
Dzieje polskich znaków wojskowych, przede wszystkim chorągwi i sztandarów, na podstawie obiektów znajdujących się wśród eksponatów Muzeum.

Mundur i oznaki Wojska Polskiego 1918–2008
Opowieść o wyglądzie żołnierzy Wojsk Wielkopolskich oraz odrodzonego Wojska Polskiego różnych rodzajów służb, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ludowego Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych III RP, aż do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na przykładach obiektów prezentowanych na ekspozycji muzealnej.

Polska Marynarka Wojenna
Przypomnienie dziejów Polskiej Marynarki Wojennej, jej barwy i broni na podstawie eksponowanych muzealiów.

Wojny Polski XVII w.
Lekcja jest uzupełnieniem zajęć z historii. Uczniowie mają możliwość obejrzenia elementów uzbrojenia (zbroje, broń, rzędy koń-skie) używanych na polach bitew w XVII w.

Piekło w okopach – I wojna światowa
Zajęcia odpowiadają na pytania dotyczące sposobów walki podczas Wielkiej Wojny – jakiego umundurowania, ekwipunku i broni używano, co spisywało się w boju i co robili żołnierze walczących mocarstw by przetrwać. Realia tego brutalnego, lecz często za-pominanego konfliktu, który miał istotny wpływ na historię świata i Polski w XX w., przybliżone zostaną za pomocą zdjęć, ekspona-tów i pamiątek.

Powstanie Wielkopolskie 1918–1919
Lekcja zapoznaje uczniów z materiałem ikonograficznym, pamiątkami, mundurami i bronią, związanymi z powstaniem.

Panoramy historyczne
Oglądając największy zachowany fragment panoramy Wojciech Kossaka Bitwa pod piramidami, uczniowie zapoznają się z malar-stwem batalistycznym i tradycjami polskiego oręża.

Przybyli ułani
W nawiązaniu do prezentowanych na ekspozycji pamiątek związanych z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich, zwanym „Dziećmi Po-znania”, uczniowie usłyszą opowieść o służbie w pułkach polskiej kawalerii i tradycjach kontynuowanych we współczesnym Wojsku Polskim.

Broń dawna – broń piękna
Zajęcia prezentują zbiory Muzeum. Zwiedzając ekspozycję stałą, uczniowie zapoznają się z historią i tradycjami związanymi ze sto-sowaniem broni białej oraz różnych typów broni palnej. Oglądają przedmioty, których posiadanie miało nie tylko charakter użyt-kowy, lecz także jako dzieła rzemiosła artystycznego były źródłem prestiżu i obiektem pożądania kolekcjonerów.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Lekcje odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum dla publiczności.

KOSZTY
opłata od grupy (do 25 osób):

    lekcja bez warsztatu – 50 zł
    lekcja z warsztatem – 55 zł

+ bilety wstępu: 1 zł od ucznia (dzieci i młodzież w wieku 7–26 lat), dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne

Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny, kolejne osoby muszą wykupić bilet (5 zł ulgowy, 7 zł normalny).

REZERWACJE
Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnego terminu.
Rezerwacje lekcji mzuealnych przyjmujemy telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

+48 61 85 26 739

Wydarzenia i wystawy