Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Klasy I-VIII, Szkoły średnie

Oferta całoroczna

czas trwania: 45–90 min

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
Kontakt

Kontakt

Stary Rynek 9, Poznań
Wydarzenia i wystawy

Klasy I-VIII, Szkoły średnie

Bilety
Bilety
lekcja
85 zł
lekcja + warsztat
100 zł
oprowadzanie
120 zł

Większość tematów przeznaczonych dla szkół może być realizowana we wszystkich grupach wiekowych, podział według klas szkolnych jest raczej umowny. Na podstawie znajomości swojej grupy nauczyciel wybiera temat, który najbardziej wiąże się z realizowanym programem szkolnym.

Tematy lekcji muzealnych:

Herb, barwy i hymn państwa polskiego
Zajęcia poświęcone okolicznościom powstania hymnu oraz barwom i elementom herbu. Podczas zajęć prezentowane są m.in. flaga, sztandar, bandera i inne znaki.

Zostań kawalerem i damą orderu – o rycerzach i żołnierzach
Lekcja połączona z inscenizacją średniowiecznej ceremonii pasowania na rycerza i przyjęcia orderu. Na ekspozycji muzealnej zo-stanie przedstawione funkcjonowanie tych tradycji w wojsku polskim.

W czasach rycerzy i dam
Zajęcia prowadzone przez prawdziwego rycerza, z użyciem rekonstrukcji przedmiotów z epoki, odpowiadające na pytania: kim byli rycerze i czym się zajmowali, jak wyglądała broń i zbroje, jak wyglądało życie średniowiecznej damy. Na koniec przeprowadzana jest inscenizacja ceremonii pasowania na rycerza i mianowania damą orderu.

Polskie znaki wojskowe
Dzieje polskich znaków wojskowych, przede wszystkim chorągwi i sztandarów, na podstawie obiektów znajdujących się wśród eksponatów Muzeum.

Mundur i oznaki Wojska Polskiego 1918–2008
Opowieść o wyglądzie żołnierzy Wojsk Wielkopolskich oraz odrodzonego Wojska Polskiego różnych rodzajów służb, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ludowego Wojska Polskiego, Sił Zbrojnych III RP, aż do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na przykładach obiektów prezentowanych na ekspozycji muzealnej.

Polska Marynarka Wojenna
Przypomnienie dziejów Polskiej Marynarki Wojennej, jej barwy i broni na podstawie eksponowanych muzealiów.

Wojny Polski XVII w.
Lekcja jest uzupełnieniem zajęć z historii. Uczniowie mają możliwość obejrzenia elementów uzbrojenia (zbroje, broń, rzędy koń-skie) używanych na polach bitew w XVII w.

Piekło w okopach – I wojna światowa
Zajęcia odpowiadają na pytania dotyczące sposobów walki podczas Wielkiej Wojny – jakiego umundurowania, ekwipunku i broni używano, co spisywało się w boju i co robili żołnierze walczących mocarstw by przetrwać. Realia tego brutalnego, lecz często za-pominanego konfliktu, który miał istotny wpływ na historię świata i Polski w XX w., przybliżone zostaną za pomocą zdjęć, ekspona-tów i pamiątek.

Powstanie Wielkopolskie 1918–1919
Lekcja zapoznaje uczniów z materiałem ikonograficznym, pamiątkami, mundurami i bronią, związanymi z powstaniem.

Panoramy historyczne
Oglądając największy zachowany fragment panoramy Wojciech Kossaka Bitwa pod piramidami, uczniowie zapoznają się z malar-stwem batalistycznym i tradycjami polskiego oręża.

Przybyli ułani
W nawiązaniu do prezentowanych na ekspozycji pamiątek związanych z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich, zwanym „Dziećmi Po-znania”, uczniowie usłyszą opowieść o służbie w pułkach polskiej kawalerii i tradycjach kontynuowanych we współczesnym Wojsku Polskim.

Broń dawna – broń piękna
Zajęcia prezentują zbiory Muzeum. Zwiedzając ekspozycję stałą, uczniowie zapoznają się z historią i tradycjami związanymi ze sto-sowaniem broni białej oraz różnych typów broni palnej. Oglądają przedmioty, których posiadanie miało nie tylko charakter użyt-kowy, lecz także jako dzieła rzemiosła artystycznego były źródłem prestiżu i obiektem pożądania kolekcjonerów.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Lekcje odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum dla publiczności.

KOSZTY
opłata od grupy (do 25 osób):

    lekcja bez warsztatu – 85 zł
    lekcja z warsztatem – 100 zł
    oprowadzanie – 120 zł

+ bilety wstępu: 1 zł od ucznia (dzieci i młodzież w wieku 7–26 lat), dzieci do lat 7 pobierają bilety bezpłatne

Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny, kolejne osoby muszą wykupić bilet (8 zł ulgowy, 12 zł normalny).

REZERWACJE
Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnego terminu.
Rezerwacje lekcji mzuealnych przyjmujemy telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

+48 61 85 26 739

Wydarzenia i wystawy