Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Klasy IV-VIII

Oferta całoroczna

czas trwania: 45–60 min (lekcja) /
zajęcia typu „drama”: 3 godz

Muzeum Etnograficzne
Kontakt

Kontakt

ul. Grobla 25
/wejście od ul. Mostowej 7/
Wydarzenia i wystawy

Klasy IV-VIII

Bilety
Bilety
lekcja
50 zł
lekcja + warsztat
55 zł
zajęcia "drama"
150 zł

Lekcje muzealne dla przedszkolaków prowadzone są na sali ekspozycyjnej lub edukacyjnej, gdzie w przystępny sposób przekazuje się wiedzę z wybranych zagadnień tematycznych. Poprzez dialog z prowadzącym dzieci mogą wykazać się kreatywnością oraz ujawnić własne umiejętności i zdolności. Lekcje kończą się warsztatem nawiązującym tematycznie do omawianego problemu.

 

Barwne życie starej fotografii
Lekcja realizowana na wystawie „Czarno na białym w kolorze”, przybliżająca rolę i znaczenie archiwalnych fotografii zarówno w codziennym życiu, jak i w kolekcji Muzeum. Podczas zajęć porównujemy czarno-białe fotografie do powiększonych i pokolorowanych zdjęć i zastanawiamy się nad odbiorem i postrzeganiem uwiecznionego na nich świata. Zwracamy uwagę na emocje towarzyszące oglądaniu „starych” fotografii oraz uczymy się „patrzeć” i „widzieć” w zdjęciach zarówno dokument, jak i osobistą pamiątkę.

W części warsztatowej – na podstawie kart pracy – uczestnicy lekcji wyszukują na wystawie zdjęcia oraz udzielają odpowiedzi na postawione pytania.

 

Detektyw – kolekcjoner
Opowieść o Muzeum Etnograficznym, specyfice jego działań oraz różnorodności kolekcjonowanych w nim przedmiotów. W części warsztatowej, na wystawie „Rzeczy mówią”, uczestnicy wypełniają karty eksponatu, dzięki czemu mogą pogłębić wiedzę o różnych zjawiskach i zwyczajach. Wypełnione materiały mogą służyć do prowadzenia dalszych zajęć w szkole, dzięki możliwości kontynuowania zwiedzania wystawy na stronie www.rzeczymowia.pl.

 

W labiryncie rzeczy
Lekcja przybliżająca rolę i znaczenie przedmiotów – rzeczy ważnych zarówno w życiu ludzi, jak i w kolekcji Muzeum. Podczas zajęć na wystawie „Rzeczy mówią” stawiamy pytania o emocje, jakie wywołuje świat przedmiotów. Co sprawia, że przedmiot staje się obiektem w kolekcji muzealnej? W części warsztatowej uczestnicy lekcji wyszukują na wystawie wskazane eksponaty oraz udzielają odpowiedzi na postawione pytania. Wypełnione materiały mogą służyć do prowadzenia dalszych zajęć w szkole, dzięki możliwości kontynuowania zwiedzania wystawy na stronie www.rzeczymowia.pl.

 

Bambrzy – poznański fenomen
Lekcja przedstawia rolę Bambrów w formowaniu się miasta Poznania oraz jego wsi na przełomie XVIII i XIX w. Zwraca uwagę na zjawisko dawnych i współczesnych migracji, wartość wielokulturowości i odmienności, uwrażliwia odbiorców na stosowanie słów o pejoratywnym brzmieniu, uświadamia, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń. Jest przyczynkiem poznawania historii i kultury własnego regionu, do odkrywania opowieści o ludziach z nim związanych oraz do orientowania się w wydarzeniach związanych z lokalnym patriotyzmem. Dzieci w trakcie zajęć wypełniają dwie karty pracy, a na koniec otrzymują pracę plastyczną do wykonania w szkole lub w domu.

 

Kraszanka czy pisanka?
Dzieci zapoznają się z tradycjami Świąt Wielkanocnych oraz ludowymi zwyczajami wiosennymi. Część warsztatowa polega na wykonywaniu pisanek batikowych z tworzeniem wzorów przy pomocy gorącego wosku pszczelego i dwukrotnego barwienia.

Zajęcia realizowane w okresie wielkanocnym (17.03.–8.04.2020).

 

Wiliorze, Gwiazdor i św. Mikołaj
W trakcie zajęć ukazane zostaną role tradycyjnych postaci wielkopolskiej obrzędowości oraz omówione symbole Świąt Bożego Narodzenia. W części warsztatowej dzieci wykonają tradycyjne ozdoby choinkowe, które stanowić będą pamiątkę z wizyty w Muzeum.

Zajęcia realizowane w okresie przedświątecznym (3.12.–23.12.2019).

 

Do tańca i do różańca. W kręgu dawnych strojów ludowych
W trakcie zajęć stroje ludowe pokazane zostaną jako specyficzne komunikaty zdradzające pochodzenie, stan cywilny oraz stopień zamożności. Po omówieniu głównych problemów zabawa w przebieranie się w dawne stroje ludowe. Na zakończenie możliwość wykonania wspólnej fotografii.

 

Nie szata zdobi człowieka. Czyżby?
Zajęcia typu „drama”, poświęcone funkcji ubioru w postrzeganiu siebie i innych, z podkreśleniem różnych kontekstów mody i jej wpływu na stereotypy i uprzedzenia. Ktoś ubiera się inaczej, dziwnie – jak go odbieramy? W trakcie zajęć ćwiczyć będziemy osobiste relacje związane ze znaczeniem przedmiotów, jakimi się otaczamy, z ich wartością emocjonalną czy materialną. Spróbujemy zastanowić się: co ważniejsze?

Zajęcia prowadzi Olga Stobiecka-Rozmiarek, trenerka dramy, edu­kacji pozaformalnej i międzykulturowej.
Czas trwania lekcji: 3 godz.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Lekcje muzealne realziowane są od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum dla publiczności.

KOSZTY
opłata od grupy (10–25 osób):

    lekcja bez warsztatów – 50 zł
    lekcja z warsztatami – 55 zł

+ bilety wstępu: 1 zł od ucznia (dzieci i młodzież w wieku 7–26 lat), dzieci do lat 6 pobierają bilety bezpłatne
zajęcia typu „drama”: 150 zł + bilety wstępu

Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny, kolejne osoby muszą wykupić bilet (5 zł ulgowy, 7 zł normalny)

DODATKOWE INFORMACJE
• grupa może liczyć od 10 do 25 osób
• w razie braku możliwości uczestniczenia w zamówionej wcześniej lekcji, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Muzeum Etnograficznego (tel. 61 85 23 006).
• prosimy o punktualność, zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą zostać skrócone lub odwołane
• nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum

REZERWACJE
Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnego terminu.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

+48 61 85 23 006

Wydarzenia i wystawy