Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Zawieszone: Klasy IV-VIII

Oferta całoroczna

czas trwania: 90–120 min. (lekcja) /

Muzeum Etnograficzne
Kontakt

Kontakt

ul. Grobla 25
/wejście od ul. Mostowej 7/
Wydarzenia i wystawy

Zawieszone: Klasy IV-VIII

Bilety
Bilety
lekcja
85 zł
lekcja + warsztat
100 zł
zajęcia "drama"
500 zł

Lekcje muzealne dla przedszkolaków prowadzone są na sali ekspozycyjnej lub edukacyjnej, gdzie w przystępny sposób przekazuje się wiedzę z wybranych zagadnień tematycznych. Poprzez dialog z prowadzącym dzieci mogą wykazać się kreatywnością oraz ujawnić własne umiejętności i zdolności. Lekcje kończą się warsztatem nawiązującym tematycznie do omawianego problemu.

Barwne życie starej fotografii
Lekcja realizowana na wystawie „Czarno na białym w kolorze”, przybliżająca rolę i znaczenie archiwalnych fotografii zarówno w codziennym życiu, jak i w kolekcji Muzeum. Podczas zajęć porównujemy czarno-białe fotografie do powiększonych i pokolorowanych zdjęć i zastanawiamy się nad odbiorem i postrzeganiem uwiecznionego na nich świata. Zwracamy uwagę na emocje towarzyszące oglądaniu „starych” fotografii oraz uczymy się „patrzeć” i „widzieć” w zdjęciach zarówno dokument, jak i osobistą pamiątkę.
W części warsztatowej – na podstawie kart pracy – uczestnicy lekcji wyszukują na wystawie zdjęcia oraz udzielają odpowiedzi na postawione pytania.

Detektyw – kolekcjoner
Opowieść o Muzeum Etnograficznym, specyfice jego działań oraz różnorodności kolekcjonowanych w nim przedmiotów. W części warsztatowej, na wystawie „Rzeczy mówią”, uczestnicy wypełniają karty eksponatu, dzięki czemu mogą pogłębić wiedzę o różnych zjawiskach i zwyczajach. Wypełnione materiały mogą służyć do prowadzenia dalszych zajęć w szkole, dzięki możliwości kontynuowania zwiedzania wystawy na stronie www.rzeczymowia.pl.

W labiryncie rzeczy
Lekcja przybliżająca rolę i znaczenie przedmiotów – rzeczy ważnych zarówno w życiu ludzi, jak i w kolekcji Muzeum. Podczas zajęć na wystawie „Rzeczy mówią” stawiamy pytania o emocje, jakie wywołuje świat przedmiotów. Co sprawia, że przedmiot staje się obiektem w kolekcji muzealnej? W części warsztatowej uczestnicy lekcji wyszukują na wystawie wskazane eksponaty oraz udzielają odpowiedzi na postawione pytania. Wypełnione materiały mogą służyć do prowadzenia dalszych zajęć w szkole, dzięki możliwości kontynuowania zwiedzania wystawy na stronie www.rzeczymowia.pl.

Bambrzy – poznański fenomen
Lekcja przedstawia rolę Bambrów w formowaniu się miasta Poznania oraz jego wsi na przełomie XVIII i XIX w. Zwraca uwagę na zjawisko dawnych i współczesnych migracji, wartość wielokulturowości i odmienności, uwrażliwia odbiorców na stosowanie słów o pejoratywnym brzmieniu, uświadamia, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń. Jest przyczynkiem poznawania historii i kultury własnego regionu, do odkrywania opowieści o ludziach z nim związanych oraz do orientowania się w wydarzeniach związanych z lokalnym patriotyzmem. Dzieci w trakcie zajęć wypełniają dwie karty pracy, a na koniec otrzymują pracę plastyczną do wykonania w szkole lub w domu.

Lekcja związana z tematyką wiosenną i wielkanocną
Młodzi słuchacze zapoznają się z tradycjami Świąt Wielkanocnych oraz ludowymi zwyczajami wiosennymi. Tematyka oraz dokładny termin prowadzenia zajęć zostanie Państwu podany na początku 2022 roku. Zapisy prowadzimy od 1 lutego 2022 roku.

Lekcja związana z tematyką bożonarodzeniową i około-świąteczną
Spotkanie w oprawie bożonarodzeniowej, w trakcie którego na nowo odkryjemy znaczenie symboli oraz zwyczajów związanych ze stołem wigilijnym. Tym razem skupimy się na postaci Gwiazdora i zwyczaju dawania prezentów oraz rozwiążemy zagadkę – kim byli kolędnicy i jaka była ich rola w tym magicznym czasie? Spróbujemy też odczytać (a może nawet odśwpiewać?) wybrane teksty kolęd spisane dawno, dawno temu przez Oskara Kolberga.
W drugiej części zajęć – warsztat plastyczny.
Zajęcia dedykowane dla uczniów klas I-VI. Maksymalny czas trwania zajęć – 60 minut.
Zajęcia realizowane będą w okresie 1-23.12.2021 r. Na specjalne zamówienie grupy, możemy przeprowadzić lekcję w pierwszej połowie stycznia 2022 r.
Muzeum Etnograficzne zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od instytucji.

Do tańca i do różańca. W kręgu dawnych strojów ludowych
W trakcie zajęć stroje ludowe pokazane zostaną jako specyficzne komunikaty zdradzające pochodzenie, stan cywilny oraz stopień zamożności. Po omówieniu głównych problemów zabawa w przebieranie się w dawne stroje ludowe. Na zakończenie możliwość wykonania wspólnej fotografii.

Nie szata zdobi człowieka. Czyżby?
Zajęcia typu „drama”, poświęcone funkcji ubioru w postrzeganiu siebie i innych, z podkreśleniem różnych kontekstów mody i jej wpływu na stereotypy i uprzedzenia. Ktoś ubiera się inaczej, dziwnie – jak go odbieramy? W trakcie zajęć ćwiczyć będziemy osobiste relacje związane ze znaczeniem przedmiotów, jakimi się otaczamy, z ich wartością emocjonalną czy materialną. Spróbujemy zastanowić się: co ważniejsze?

Zajęcia prowadzi Olga Stobiecka-Rozmiarek, trenerka dramy, edu­kacji pozaformalnej i międzykulturowej.
Czas trwania lekcji: 90 – 120 min.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Lekcje muzealne realziowane są od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum dla publiczności.

KOSZTY
opłata od grupy (10–20 osób):

    lekcja bez warsztatów – 85 zł
    lekcja z warsztatami – 100 zł

+ bilety wstępu: 1 zł od ucznia (dzieci i młodzież w wieku 7–26 lat), dzieci do lat 6 pobierają bilety bezpłatne
zajęcia typu „drama”: 500 zł + bilety wstępu

Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny, kolejne osoby muszą wykupić bilet (5 zł ulgowy, 7 zł normalny)

DODATKOWE INFORMACJE
• grupa może liczyć od 10 do 20 osób
• w razie braku możliwości uczestniczenia w zamówionej wcześniej lekcji, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Muzeum Etnograficznego (tel. 61 85 23 006).
• prosimy o punktualność, zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą zostać skrócone lub odwołane
• nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum

REZERWACJE
Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnego terminu.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

+48 61 85 23 006

Wydarzenia i wystawy