Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Klasy VII-VIII

Oferta całoroczna

czas trwania:
bez warsztatu: ok. 60 min.
z warsztatem: ok. 75 min.

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kontakt

Kontakt

aleje Marcinkowskiego 9
Wydarzenia i wystawy

Klasy VII-VIII

Bilety
Bilety
lekcja
85 zł
lekcja + warsztat
100 zł

Dla tej grupy wiekowej proponujemy zajęcia teoretyczne, mogące posłużyć jako uzupełnienie programu realizowanego w szkole, połączone z warsztatem lub  aktywnościami w przestrzeni galerii. Zajęcia koncentrują się wokół pracy z dziełem sztuki, a sposób ich prowadzenia jest dostosowany do możliwości uczniów.

 

TEMATY LEKCJI:

 

Jak patrzeć na dzieło sztuki?

Lekcja o charakterze wprowadzającym w zagadnienia malarstwa i rzeźby. Jej celem jest uświadomienie uczniom złożonego charakteru budowy dzieła plastycznego oraz jego odbioru. Młodzież zachęcana jest do analizowania i interpretowania omawianych dzieł i wyciągania inspirujących wniosków.

Mitologia
Przywołanie różnych mitów w oparciu o muzealne eksponaty. Lekcja poświęcona jest również sposobom ich przedstawiania i interpretacji w malarstwie i rzeźbie na przestrzeni różnych epok. Zajęcia mogą być wzbogacone o zagadki i zadania aktywizujące uczestników.

Biblia
Uczniowie zapoznają się z rozmaitymi sposobami przedstawiania tematów biblijnych na przestrzeni różnych epok. Przywołanie różnych kontekstów ma ukazać aktualność tej tematyki, a także wpływ słowa na obraz.

Symbol i alegoria
Celem lekcji jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy symbolem a alegorią w sztukach plastycznych. Uczniowie rozpoznają pod postacią osób, rzeczy lub znaków ukryte treści abstrakcyjne, ćwicząc własne umiejętności interpretacyjne.

Opis obrazu
Uczestnicy uczą się patrzeć, analizować i opisywać dzieła sztuki, podejmują również próby ich interpretacji. Kolejnym krokiem jest samodzielne wykonanie opisu jednego z obrazów.

Warsztat artysty
Zajęcia mają zapoznać uczniów z podstawowymi technikami malarskimi. Uczestnicy nie tylko oglądają przygotowane materiały i przybory, ale także sami biorą udział w sporządzaniu farb temperowych, akwarelowych i olejnych. Podczas warsztatu plastycznego przygotowują wstępny etap pracy malarskiej, wykorzystując jedną z technik przenoszenia szkicu.

Fałszerze dzieł sztuki
Zajęcia wokół pojęć ze „świata sztuki” – oryginału, kopii, repliki czy falsyfikatu. Lekcja wzbogacona o „historie z dreszczykiem”, czyli opowieść o dwóch muzealnych kradzieżach. Zasadnicza część zajęć to warsztaty z rozmaitymi zadaniami do rozwiązania w przestrzeniach galerii.

Boże Narodzenie
Zajęcia wokół tematyki świątecznej – uczniowie poznają sposoby przedstawiania biblijnego motywu Bożego Narodzenia, odczytują jego bogatą symbolikę. Pojawi się również wątek tradycji świątecznych oraz temat zimowego krajobrazu. Zajęcia odbywają się w grudniu.

Wielkanoc
Podczas lekcji uczestnicy odkrywają różnorodność motywów, czerpiących zarówno z dramatu, jak i swobodnej lekkości tematyki wielkanocnej. Spotkanie jest okazją do spojrzenia na pozornie znane wątki przez pryzmat symbolicznej głębi, jak również pretekstem do omówienia kwestii tradycyjnych obrzędów i poruszenia tematyki wiosennego przebudzenia.
Zajęcia odbywają się w okolicy Wielkanocy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Koszt lekcji muzealnej:

 • lekcja bez warsztatu: 85 zł od grupy + bilety wstępu dla każdego ucznia
 • lekcja z warsztatem: 100 zł od grupy + bilety wstępu dla każdego ucznia

Bilet wstępu: 1 zł/uczeń.

Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (10 zł ulgowy, 15 zł normalny).

Grupa może liczyć do 25 osób (włącznie z opiekunami). Grupy większe są dzielone na mniejsze. Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej.

Prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnych.

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności. Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć:

wt.-czw. 10.15, 11.45, 13.15

pt. 11:15, 12:45, 14:15

Organizacja lekcji muzealnej:

 • Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
 • Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum.
 • Jeśli wybrany temat lekcji tego wymaga, należy przynieść własne przybory do pisania.
 • Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji, tel. +48 61 85 68 136.
 • Pracownik Działu Edukacji oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły lekcje muzealne, w holu głównym Muzeum przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.
 • Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
 • Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
 • W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
 • Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

ZAPISY

Rezerwacje lekcji  przyjmowane są telefonicznie w Dziale Edukacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30, z min. miesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc.

+48 61 85 68 136