Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Moja Przygoda w Muzeum / 44. edycja

Oferta całoroczna

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kontakt

Kontakt

aleje Marcinkowskiego 9, Poznań
Wydarzenia i wystawy

Moja Przygoda w Muzeum / 44. edycja

PĘDZLE W RUCH!

Czy postać w obrazie się porusza, czy to tylko złudzenie? Jak pokazać ruch na powierzchni albo w przestrzeni? Przemierzając muzealne galerie, zwróć uwagę na RUCH, na to jak artyści wywołują w Tobie wrażenie poruszania się elementów, które umieścili w dziele sztuki i zaproponuj swój ruch! Liczy się podejście do tematu, staranność wykonania, a także inspiracja dziełami z muzealnych kolekcji.

 

REGULAMIN KONKURSU

CEL KONKURSU:
kształtowanie u dzieci i młodzieży artystycznych upodobań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pogłębienie wiedzy o zbiorach zarówno Muzeum Narodowego w Poznaniu, jego różnych oddziałów czy kolekcji, jak i muzeów w miejscu zamieszkania.

WARUNEK UDZIAŁU:
wykonanie jednej lub kilku prac, związanych z tematem konkursu i zainspirowanych wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z Muzeum.

UCZESTNICY:
konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz do osób z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia – z terenu Poznania i województwa wielkopolskiego. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych jak też indywidualnie. Prace będą rozpatrywane w kilku kategoriach wiekowych.

TECHNIKA:
dowolna – jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w poznańskim Muzeum Narodowym
• na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
• formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 × 50 × 50 cm
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maksymalnie do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)
PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ!

ZGŁOSZENIA:
• prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców i opiekunów albo przez nauczycieli i instruktorów ze szkół, domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych;
• wszystkie prace powinny zawierać „metryczkę” z podstawowymi informacjami (umieszczoną z tyłu):
– autor (imię, nazwisko i wiek)
– adres i nazwa placówki kierującej na konkurs (szkoła/pracownia)
– nazwisko opiekuna
– tytuł pracy
• do pracy konieczne jest dołączenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (RODO), podpisanej przez rodzica dziecka niepełnoletniego (jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i merytoryczną ocenę przedstawionej pracy).
Wzór karty zgłoszeniowej do pobrania:

KRYTERIA OCENIANIA PRAC:
• prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:
– 5–6 lat
– 7–9 lat
– 10–12 lat
– 13–15 lat
– 16–18 lat
– osobną grupę stanowią prace osób z niepełnosprawnością intelektualną (do lat 25)
• w grupach wiekowych 10-12 i 13–15 lat jury przyznaje maksymalnie po 8 równorzędnych nagród
• osobną kategorię stanowią prace zakwalifikowane do wystawy (dowolna ilość, wg uznania jury)

PRZEBIEG KONKURSU, TERMINY:
PRZEBIEG KONKURSU, TERMINY:

• prace powinny zostać dostarczone/przesłane na adres Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu (Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań). Termin ich nadsyłania mija 28.04.2023 r.
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej mnp.art.pl do 09.05.2023 r.
• wernisaż wystawy konkursowej i rozdanie nagród odbędą się 26.05.2023 r. o godz. 11.15 w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wystawa potrwa do 11.06.2023 r.
• prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, gdzie wezmą udział w etapie ogólnopolskim.

Uwaga! W sytuacji obostrzeń związanych z pandemią, muzeum zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących wystawy i wernisażu.

Uwaga! Muzeum nie ma obowiązku zwracania nadesłanych prac, ale istnieje możliwość samodzielnego odebrania niezakwalifikowanych prac w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2023 r. w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie reprodukcji prac i wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz promocji Muzeum. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu.

+48 61 85 68 136

Wydarzenia i wystawy