Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Klasy IV-VI

Oferta całoroczna

czas trwania:
bez warsztatu: ok. 60 min
z warsztatem: ok. 75 min

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kontakt

Kontakt

aleje Marcinkowskiego 9
Wydarzenia i wystawy

Klasy IV-VI

Bilety
Bilety
lekcja
85 zł
lekcja + warsztat
100 zł

Lekcje muzealne mogą urozmaicić szkolny program nauczania – poszerzają wiedzę uczniów, ich zmysł artystyczny i kompetencje społeczne, a także rozwijają wrażliwość estetyczną. W trakcie zajęć w galerii uczestnicy otwierają się na kontakt z dziełem sztuki i wspólnie uczą się patrzenia i analizowania sztuk plastycznych. Cennym elementem spotkań jest interakcja, wymiana wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń. Spacer po galerii urozmaicony jest aktywnościami i może być zakończony warsztatem plastycznym lub zadaniami.

 

TEMATY LEKCJI:

 

W świecie arcydzieł
Podczas lekcji dzieci przypominają sobie podstawowe tematy w sztuce – takie jak: portret, martwa natura, pejzaż, scena rodzajowa, abstrakcja – podejmując refleksję nad atrakcyjnością i trudnością każdego z nich.

Opis obrazu
Uczestnicy zajęć uczą się patrzeć, analizować i opisywać dzieła sztuki, podejmują również próby ich interpretacji. Kolejnym krokiem jest samodzielny (lub grupowy) opis jednego z obrazów.

Mitologia
Przywołanie różnych mitów na podstawie zbiorów muzealnych. Omówienie sposobu przedstawiania wybranych historii i ich interpretacji w malarstwie i rzeźbie.

Opowieści obrazów
Dlaczego warto czytać, słuchać i oglądać, czyli o baśniach, legendach, mitach i innych historiach ukrytych w obrazach. W trakcie zajęć staramy się wspólnie rozszyfrować zakamuflowane historie i zastanawiamy się nad tym, czy obraz może „opowiadać”.

Kolor w sztuce
Zajęcia dotyczące zagadnienia barwy w sztuce. W czasie spotkania akcent położony jest na wiedzę o łączeniu kolorów, stosowaniu kontrastów i operowaniu paletą barw w malarstwie.

Portrety
Przegląd różnych typów kształtowania wizerunku: reprezentacyjnego, realistycznego, prywatnego, zbiorowego, trumiennego czy karykatury.

Warsztat artysty
Zajęcia mają zapoznać uczniów z podstawowymi technikami malarskimi. Uczniowie nie tylko oglądają przygotowane materiały i przybory, ale także biorą aktywny udział w sporządzeniu farb: temperowych, akwarelowych i olejnych. Podczas warsztatu plastycznego przygotowują wstępny etap pracy malarskiej, wykorzystując jedną z technik przenoszenia szkicu.

Fałszerze dzieł sztuki
Zajęcia wokół pojęć ze „świata sztuki” – oryginału, kopii, repliki czy falsyfikatu. Lekcja wzbogacona o „historie z dreszczykiem”, czyli opowieść o dwóch muzealnych kradzieżach. Zasadnicza część zajęć to warsztaty z rozmaitymi zadaniami do rozwiązania w przestrzeniach galerii.

Boże Narodzenie
Zajęcia wokół tematyki świątecznej – uczniowie poznają sposoby przedstawiania biblijnego motywu Bożego Narodzenia, odczytują jego bogatą symbolikę. Pojawi się również wątek tradycji świątecznych oraz temat zimowego krajobrazu. Zajęcia odbywają się w grudniu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Koszt lekcji muzealnej:

 • lekcja bez warsztatu: 85 zł od grupy + bilety wstępu dla każdego ucznia
 • lekcja z warsztatem: 100 zł od grupy + bilety wstępu dla każdego ucznia

Bilet wstępu: 1 zł/uczeń.

Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (10 zł ulgowy, 15 zł normalny).

Grupa może liczyć do 25 osób. Grupy większe są dzielone na mniejsze. Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej.

Prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnych.

 

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności.

Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć:

wt.-czw. 10.15, 11.45, 13.15

pt. 11: 15, 12:45, 14:15

Organizacja lekcji muzealnej:

 • Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
 • Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum.
 • Jeśli wybrany temat lekcji tego wymaga, należy przynieść własne przybory do pisania.
 • Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji, tel. +48 61 85 68 136.
 • Pracownik Działu Edukacji oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły lekcje muzealne, w holu głównym Muzeum przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.
 • Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
 • Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
 • W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
 • Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

ZAPISY

Rezerwacje lekcji  przyjmowane są telefonicznie w Dziale Edukacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30, z min. miesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc.

+48 61 85 68 136