Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Wydarzenia i wystawy

Wydarzenie archiwalne: Piórkiem i rylcem – pokaz prac C.K. Norwida ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

Data

5 listopada
21 listopada

Kuratorka: Agnieszka Salamon-Radecka (Gabinet Rycin MNP),
współpraca: Maria Skrzypczak (Gabinet Rycin MNP)

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kontakt

Kontakt

Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
Wydarzenia i wystawy

Wydarzenie archiwalne: Piórkiem i rylcem – pokaz prac C.K. Norwida ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu

Prezentacja prac autorstwa Cypriana Norwida (1821-1883) w MNP zorganizowana w związku z obchodami Roku Norwidowskiego. W zbiorach Gabinetu Rycin MNP znajduje się obecnie 9 grafik i 6 szkiców rysunkowych oraz album z ilustracjami litograficznymi do Łapigrosza A. Bartelsa autorstwa Cypriana Norwida.  Ten niewielki liczebnie zespół prac na papierze stanowi doskonały pretekst do zapoznania poznańskiej publiczności z ciągle mało znanym dorobkiem plastycznym Norwida. Niewielu spośród miłośników jego literackiego dorobku wie, że ten uważany za czwartego wieszcza poeta był również wykształcony w dziedzinie sztuk plastycznych i pozostawił po sobie skromny dorobek malarski, rzeźbiarski i rytowniczy oraz obfitą spuściznę rysunkową. „Przez wiele lat – pisał w 1855 r. w liście do Adama Potockiego – w południowych monumentalnych krajach uczyłem się naprzód sztuki w ogóle, potem przede wszystkim, lubo różnymi drogami, tej jej gałęzi najszanowniejszej, która rytownictwem nazywa się”. Studia artystyczne rozpoczął Norwid jeszcze w Warszawie, kiedy to w 1837 r. zapisał się do szkoły malarskiej prowadzonej przez Aleksandra Kokulara. Jednocześnie od stycznia 1839 r. uczestniczył w wykładach rysunku w Pałacu Kazimierzowskim i pobierał prywatne lekcje u malarza Jana Klemensa Minasowicza. W początku lat czterdziestych XIX w. wyjechał w podróż po Europie, której celem było m.in. pogłębienie edukacji plastycznej. Przebywał wówczas m.in. w Dreźnie, Wenecji, Florencji, Rzymie, Berlinie i Brukseli. Wtedy też przez kilka miesięcy pobierał nauki we florenckiej pracowni miedziorytnika Vincenzo della Bruna. W znacznym stopniu jednak w dziedzinie sztuk graficznych był samoukiem. Z wielu względów jego dorobek graficzny nosi znamiona unikatowego – przede wszystkim sam artysta wykonał ograniczoną liczbę odbitek, stąd niektóre z jego kompozycji zachowały się dzisiaj jedynie w pojedynczych egzemplarzach. Z drugiej strony wiele też uległo zniszczeniu w odmętach historii. Dlatego na pewno warto z liczącego około czterdziestu kompozycji oeuvre graficznego Norwida, pokazać dziewięć znajdujących się obecnie w zbiorach MNP. Osobną wartość stanowią rysunki poety, będące nie tylko zapisem koncepcji artystycznych, często realizowanych na polu literatury, ale i notatkami, nierzadko satyrycznymi na temat otaczającej go rzeczywistości obyczajowej. Pokaz odbywa się w przestrzeni ekspozycji stałej.

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydarzeń dedykowanym pokazowi:

5.11 (piątek), godz. 18:00
Norwid w Wielkopolsce
Spotkanie poświęcone wielkopolskim wątkom w biografii Cypriana Kamila Norwida – jego
podróżom i wielkopolskim przyjaźniom, a także pewnym koncepcjom, pomysłom twórczym i
projektom artystycznym, które powstawały pod wpływem lub we współpracy z wielkopolskim
środowiskiem intelektualnym.
Wykład: dr hab. Zofia Dambek-Giallelis (UAM)
Koszt: w cenie biletu do Muzeum (13/8 zł). Zapisy: tel. 61 85 68 136

6.11 (sobota), godz. 12:00
Plastyczna wyobraźnia Cypriana Norwida: rysunki, grafiki i literatura
Cyprian Norwid był zdolnym i pracowitym rysownikiem. Artystyczne doświadczenia i plastyczna
wyobraźnia miały wpływ na jego twórczość literacką. Zależności te ujawniają się w
podobieństwie tematyki i metaforyki. Podczas spotkania przyjrzymy się czterem
charakteryzującym twórczość Norwida, tematycznie spójnym typom jego prac ze zbiorów MNP:
portretom, scenom rodzajowym, religijnym i symbolicznym. Są to jednocześnie najważniejsze
problemy twórczości literackiej autora Promethidiona. Będzie to okazja do opowiedzenia o jego
rozumieniu autentyczności i zasad życia społecznego, o rozterkach religijnych i właściwej
Norwidowi, intrygującej niejednoznaczności.
Wykład: prof. UMK dr hab. Dariusz Pniewski (UMK)
Koszt: w cenie biletu do Muzeum (13/8 zł). Zapisy: tel. 61 85 68 136

7.11 (niedziela), godz. 13:00
Oprowadzanie kuratorskie po pokazie prac C.K. Norwida Piórkiem i rylcem
Prowadzenie: Agnieszka Salamon-Radecka
Koszt: w cenie biletu do Muzeum (13/8 zł). Zapisy: tel. 61 85 68 136

Wydarzenia i wystawy