Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Wydarzenia i wystawy

Wydarzenie archiwalne: Poznański fotograf Sally Jaffé

Data

7 listopada
30 stycznia

Kuratorka: Ewa Hornowska

Muzeum Sztuk Użytkowych
Kontakt

Kontakt

Góra Przemysła 1, Poznań
Wydarzenia i wystawy

Wydarzenie archiwalne: Poznański fotograf Sally Jaffé

Sally Jaffé był uznanym poznańskim fotografem amatorem mającym na swym koncie udział w licznych prestiżowych wystawach fotograficznych w Europie, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Tworzył fotografie artystyczne i naukowe, dokumentował zabytki Poznania i utrwalał widoki miasta; zajmował się organizacją wystaw, był fundatorem nagród i wynalazcą (skonstruował urządzenie do wywoływania negatywów, które uzyskało patent m.in. w Austrii i USA). Był też czynnym uczestnikiem życia kulturalnego i naukowego Poznania oraz społecznikiem, zasłużonym zwłaszcza na polu kultury. Współtworzył Towarzystwo Fotograficzne w Poznaniu, w którego władzach zasiadał do końca jego działalności.

Z dorobku Sally’ego Jaffégo ocalało niewiele, a on sam został całkowicie zapomniany. W zbiorach MNP zachowały się fotografie artystyczne, dokumentacyjne i widoki miasta. Kilkadziesiąt odbitek posiada Biblioteka Uniwersytecka UAM, pojedyncze znajdują się w innych instytucjach. Na wystawie pokazane są prace wyłącznie ze zbiorów MNP, natomiast wszystkie odnalezione fotografie zostały zamieszczone w monografii, która zawiera także kalendarium życia i działalności Jaffégo.

Rekonstrukcja całości dokonań Sally’ego Jaffégo jest wynikiem analizy dostępnych materiałów ikonograficznych i źródeł historycznych, m.in. zachowanych fotografii, publikacji prasowych i dokumentów rodzinnych oraz akt osobowych. Dzięki temu możliwie stało się odtworzenie w miarę pełnego obrazu życia, działalności stowarzyszeniowej i społecznej oraz twórczości nietuzinkowego poznaniaka. Ważnym skutkiem badań nad postawionym zagadnieniem jest ukazanie w nowym świetle tych aspektów życia kulturalnego Poznania drugiej połowy XIX i początków XX wieku, które do tej pory były w zasadzie pomijane w opracowaniach historyków sztuki, jak choćby działalność Towarzystwa Fotograficznego w Poznaniu i jego kontakty z wiodącymi ośrodkami europejskimi.

Zwiastun wystawy:

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydarzeń, towarzyszącym wystawie:

14.11 (niedziela) 12:00
Fotografia 1900 – 1910 – między piktorializmem i dokumentem
Inspirowany wystawą poświęconą twórczości Sally’ego Jaffe wykład prezentuje kulturowo-technologiczne przemiany jakie dokonały się w fotografii na przełomie XIX i XX wieku. Z jednej strony, fotografia była wówczas już dobrze „oswojonym” sposobem dokumentacji życia rodzinnego, społecznego i politycznego oraz ważnym nośnikiem informacji prasowej, z drugiej – na znaczeniu zyskiwały amatorskie organizacje i towarzystwa fotograficzne zachęcające amatorów do oryginalnej twórczości artystycznej. Na tle tych przemian postać poznańskiego fotografa może być emblematyczna – aspirujący artysta i oddany miastu dokumentalista stanie się pretekstem do rekonstrukcji roli fotografii u progu nowej epoki.
prowadzenie: prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska
Koszt: w cenie biletu na wystawę. Zapisy: tel. 61 85 68 136

18.11 (czwartek) 12:15
CZWARTKI DLA SENIORÓW – oprowadzanie po wystawie 
Prowadzenie: Ewa Hornowska, kuratorka wystawy
Koszt: w cenie biletu na wystawę. Zapisy: tel. 61 85 68 136

26.11 (piątek) 18:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Prowadzenie: Ewa Hornowska
Koszt: w cenie biletu na wystawę. Zapisy: tel. 61 85 68 136

11.12 (sobota) 12:00
Miasto, którego nie ma, czyli Posen na przełomie wieków
Czas nie zawsze płynie spokojnym nurtem. W rodzinnym mieście Sally’ego Jaffégo wyraźnie przyspieszył pod koniec XIX w. Czy dokumentując gwałtowną modernizację, fotograf mógł przypuszczać, że jego mała ojczyzna wkrótce zniknie?
Prowadzenie: Magdalena Knapowska
Koszt: w cenie biletu na wystawę. Zapisy: tel. 61 85 68 136

30.01 (niedziela) 12:00
Z historii poznańskich Żydów
Prowadzenie: Zbigniew Pakuła
Koszt: w cenie biletu na wystawę. Zapisy: tel. 61 85 68 136

Mecenas Muzeum Narodowego w Poznaniu

Wydarzenia i wystawy