Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Wydarzenia i wystawy

Recepcja Anhellego Juliusza Słowackiego w malarstwie przełomu XIX i XX wieku w ramach Roku Romantyzmu Polskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Data

19 marca

godz. 12:00

Wykład: dr Milena Chilińska (Uniwersytet Warszawski)

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Wydarzenia i wystawy

Recepcja Anhellego Juliusza Słowackiego w malarstwie przełomu XIX i XX wieku w ramach Roku Romantyzmu Polskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Prelekcja poświęcona będzie malarskiej recepcji Anhellego Juliusza Słowackiego – utworu o losach polskich zesłańców na Syberii, zwłaszcza w twórczości Witolda Pruszkowskiego, Jacka Malczewskiego i Wlastimila Hofmana. Inspiracje poematem w dziełach tych malarzy wskazują na odradzanie się wielkich tematów poezji romantycznej na przełomie epok. Artyści, sięgając do Anhellego, zadawali pytania o własną tożsamość, indywidualizm, związek współczesności z tradycją, cel i sens ich twórczości. Próba analizy „anhellicznych” dzieł sztuki dostarcza impulsów do rozważań nad artystyczną i zbiorową wyobraźnią kilku pokoleń Polaków, a także ukazuje, iż moderniści dotarli do egzystencjalnych doświadczeń Słowackiego, zapisanych przez romantyka pod postacią symbolicznych obrazów poetyckich.

Wykład: dr Milena Chilińska (Uniwersytet Warszawski)

Obowiązują zapisy pod nr 61 85 68 136 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30).

Do udziału w wydarzeniu upoważnia bilet wstępu na ekspozycję stałą MNP:

– bilet normalny: 20 zł, ulgowy 13 zł

Wydarzenia i wystawy