Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oferta dla szkół
Wydarzenia i wystawy

Szkoły średnie

Oferta całoroczna

czas trwania:
bez warsztatu: ok. 60 min.
z warsztatem: ok. 75 min.

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Kontakt

Kontakt

aleje Marcinkowskiego 9
Wydarzenia i wystawy

Szkoły średnie

Bilety
Bilety
lekcja
85 zł
lekcja + warsztat
100 zł

Lekcje muzealne dla uczniów szkół średnich uzupełniają program nauczania szkolnego o wymiar empiryczny – uczniowie poprzez kontakt z dziełami utrwalają wiedzę o poszczególnych epokach i poznają różnorodność języka sztuk wizualnych. Zajęcia mogą mieć charakter teoretyczny, istnieje także możliwość poszerzenia go o aktywności w formie kart pracy.

 

TEMATY LEKCJI:

 

Mitologia
Od starożytności mitologia jest niewyczerpanym źródłem tematów dla artystów. Na przykładzie malarstwa i rzeźby młodzież poznaje mity, sposoby ich przedstawiania i związany z nimi kulturowy przekaz.

Biblia
Biblia ukazana zostanie jako niewyczerpane źródło tematów w sztuce od początków chrześcijaństwa do współczesności. Uczniowie zinterpretują znaczenie tej tematyki także na obrazach o charakterze świeckim, omówione zostanie również zagadnienie typologii.

Istnieje możliwość połączenia tematów Mitologia i Biblia.

Średniowiecze
Lekcja przybliża uczniom bogatą kulturę epoki. Przez omówienie przykładów sztuki romańskiej i gotyckiej, uczestnicy zapoznają się ze stylistyką dzieł średniowiecznych i ich głównymi tematami. Zajęcia w otoczeniu eksponatów będą okazją do zaktywizowania grupy i utrwalenia wiadomości w przystępny sposób.

Renesans
Przedstawianie rzeczywistości na płaszczyźnie obrazu było rewolucją w sztuce dokonaną przez artystów renesansu. Obraz miał pełnić funkcję „otwartego okna” dzięki wynalezieniu perspektywy. Młodzież poznaje cechy stylistyczne epoki, tematy, jakie się wówczas pojawiły, oraz najważniejsze dzieła z muzealnej kolekcji.

Barok
Na przykładzie dzieł baroku europejskiego – katolickiego i protestanckiego – omówione zostanie tło kulturowe, stylistyka oraz główne tematy malarstwa epoki. Zaprezentowane zostanie również polskie oblicze baroku wraz ze znaczącym wątkiem sarmatyzmu.

Klasycyzm
Okres ten reprezentowany jest przede wszystkim przez dzieła artystów z kręgu mecenatu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ich twórczość – zakres tematyczny oraz odmienność stylistyczna – pozwolą zrozumieć rolę, jaką odgrywało dzieło sztuki w okresie klasycyzmu.

Romantyzm
Przegląd obrazów o tematyce romantycznej z kręgu malarstwa niemieckiego pozwoli na zapoznanie uczniów z kontekstami epoki. Rozmowa przy dziełach malarstwa polskiego przybliży powinowactwa literackie i plastyczne w rodzimej sztuce.

Realizm
Celem lekcji jest ukazanie specyfiki realizmu, który jako kierunek zrodził się w połowie XIX w., w zestawieniu z tendencjami realistycznymi obecnymi w sztuce różnych epok.

Młoda Polska
Lekcja ma na celu zaprezentowanie wielości zjawisk i kierunków artystycznych w okresie przełomu XIX i XX w. Uczniowie na podstawie znakomitej reprezentacji dzieł z poznańskiej galerii poznają program epoki, młodopolską symbolikę i konteksty, wzbogacone przywołaniem atmosfery fin de siècle.

Dwudziestolecie międzywojenne
Różnorodny obraz sztuki tego okresu ukształtowały bujnie rozwijające się w niepodległym państwie środowiska i grupy – m.in. formiści, Rytm, poznański Bunt czy kapiści. Na przykładzie wybranych dzieł omówione zostaną dążenia ówczesnych artystów, poszukujących nowoczesnej treści i awangardowej formy.

Sztuka polska 2. połowy XX w. (współczesna)
Celem zajęć jest ukazanie procesu przemian we współczesnej sztuce polskiej: od powojennej awangardy (ograniczonej doktryną socrealizmu), przez czas odwilży, aż po powrót tendencji sztuki światowej. Młodzież poznaje również podstawowe pojęcia dotyczące sztuki tego okresu (m.in. abstrakcja, asamblaż, instalacja, sztuka wideo, konceptualizm).

Jak patrzeć na dzieło sztuki?
Lekcja, która rozwija umiejętność patrzenia na dzieło sztuki. Uczniowie poznają pojęcia ułatwiające nazywanie elementów i konwencji przedstawienia oraz mają możliwość wspólnego interpretowania języka sztuk wizualnych.

Symbol i alegoria
Celem lekcji jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy symbolem a alegorią w sztukach plastycznych. Uczniowie rozpoznają pod postacią osób, rzeczy lub znaków ukryte treści abstrakcyjne, ćwicząc własne umiejętności interpretacyjne.

Warsztat artysty
Zajęcia mają zapoznać uczniów z podstawowymi technikami malarskimi. Uczniowie nie tylko oglądają przygotowane materiały i przybory, ale także biorą aktywny udział w sporządzeniu farb: temperowych, akwarelowych i olejnych. Podczas warsztatu plastycznego przygotowują wstępny etap pracy malarskiej, wykorzystując jedną z technik przenoszenia szkicu.

Fałszerze dzieł sztuki
Zajęcia wokół pojęć ze „świata sztuki” – oryginału, kopii, repliki czy falsyfikatu – wzbogacone o „historie z dreszczykiem”, czyli opowieść o dwóch muzealnych kradzieżach. Zasadnicza część zajęć to warsztaty z rozmaitymi zadaniami do rozwiązania w przestrzeniach galerii.

Boże Narodzenie
Zajęcia wokół tematyki świątecznej – uczniowie poznają sposoby przedstawiania biblijnego motywu Bożego Narodzenia, odczytują jego bogatą symbolikę. Pojawi się również wątek tradycji świątecznych oraz temat zimowego krajobrazu. Zajęcia odbywają się w grudniu.

Wielkanoc
Podczas lekcji uczestnicy odkrywają różnorodność motywów, czerpiących zarówno z dramatu, jak i swobodnej lekkości tematyki wielkanocnej. Spotkanie jest okazją do spojrzenia na pozornie znane wątki przez pryzmat symbolicznej głębi, jak również pretekstem do omówienia kwestii tradycyjnych obrzędów i poruszenia tematyki wiosennego przebudzenia.
Zajęcia odbywają się w okolicy Wielkanocy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Koszt lekcji muzealnej:

 • lekcja bez warsztatu: 85 zł od grupy + bilety wstępu dla każdego ucznia
 • lekcja z warsztatem: 100 zł od grupy + bilety wstępu dla każdego ucznia

Bilet wstępu: 1 zł/uczeń.

Dwóm opiekunom grupy przysługuje wstęp bezpłatny. Kolejne osoby muszą wykupić bilet (10 zł ulgowy, 15 zł normalny).

Grupa może liczyć do 25 osób (włącznie z opiekunami). Grupy większe są dzielone na mniejsze. Każda grupa ponosi koszt lekcji muzealnej.

Prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnych.

Lekcje muzealne odbywają się od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum dla publiczności. Obowiązują stałe godziny rozpoczęcia zajęć:

wt.-czw. 10.15, 11.45, 13.15

pt. 11:15, 12:45, 14:15

Organizacja lekcji muzealnej:

 • Lekcje muzealne przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z ofertą tematów.
 • Lekcje muzealne odbywają się przy eksponatach na wystawach stałych i czasowych w Muzeum.
 • Jeśli wybrany temat lekcji tego wymaga, należy przynieść własne przybory do pisania.
 • Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zamówionej wcześniej lekcji muzealnej, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym Działu Edukacji, tel. +48 61 85 68 136.
 • Pracownik Działu Edukacji oczekuje o wyznaczonej godzinie na grupy, które zamówiły lekcje muzealne, w holu głównym Muzeum przy słupie ogłoszeniowym obok kasy.
 • Prosimy o przestrzeganie punktualności. Zajęcia z grupą spóźnioną ponad 15 min mogą być skrócone lub odwołane.
 • Nauczyciele i opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych w czasie wizyty w Muzeum, a co za tym idzie, są zobowiązani do obecności na lekcji muzealnej.
 • W czasie wizyty w Muzeum można fotografować eksponaty, nie wolno jednak używać lampy błyskowej i statywu.
 • Podczas zajęć zorganizowanych, odbywających się na terenie Muzeum Narodowego w Poznaniu, obowiązuje Regulamin zwiedzania MNP.

ZAPISY

Rezerwacje lekcji  przyjmowane są telefonicznie w Dziale Edukacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30, z min. miesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc.

+48 61 85 68 136