Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Aktualności

Zapraszamy do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego

Zapraszamy do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego na pokaz Wojsko Polskie z września 1939 r.

Pokaz Wojsko Polskie z września 1939 r. przypomina 83. rocznicę wydarzeń. Zgromadził obiekty, które odwołują się zarówno do ostatnich lat pokoju, jak i przebiegu Kampanii. Pokaz obrazuje wycinek przygotowań do wojny i jej przebiegu, eksponując obiekty ze zbiorów muzeum, świadków tamtych wydarzeń.

Prezentacja opiera się głównie na stałej ekspozycji muzeum, która została wzbogacona, m. in. o sylwetki mundurowe, egzemplarze broni i oporządzenia żołnierskiego. Uzupełniają ją dokumenty i fotografie. Wyeksponowano przedmioty pochodzące z Funduszu Obrony Narodowej, jako symbol ofiarności społeczeństwa na rzecz wzmocnienia sił zbrojnych Rzeczypospolitej.

Aneksem do pokazu jest prezentacja 220 mm niekierowanego pocisku rakietowego 9M27 Uragan („Huragan”) – broni stosowanej podczas obecnej wojny na terytorium Ukrainy przez wojska Federacji Rosyjskiej.

Kurator – dr Leszek Rościszewski
Czas trwania – 1 września – 9 października 2022.

 


Fot. Prezentacja 220 mm niekierowanego pocisku rakietowego 9M27 Uragan („Huragan”)
– broni stosowanej podczas obecnej wojny na terytorium Ukrainy przez wojska Federacji Rosyjskiej, fot. A. Szukalska-Kuś.