Ostatnie pożegnanie śp. Zdzisława Schuberta

Ostatnie pożegnanie śp. Zdzisława Schuberta

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, Zdzisława Schuberta, twórcy i wieloletniego kuratora Galerii Plakatu w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zmarł 21 marca 2024 roku.

             Śp. Zdzisław Schubert urodził się w 1942 r. w Poznaniu. Po uzyskaniu w roku 1965 dyplomu z historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W 1968 doprowadził do powstania Sekcji Plakatu na bazie zastanych zbiorów z Gabinetu Rycin. W 1975 r. została ona przekształcona w Dział Plakatu, a następnie w 1991 w Galerię Plakatu i Designu (od 2022 – Galerię Plakatu i Projektowania Graficznego). Obejmuje ona kolekcję plakatu oraz budowany od podstaw zbiór światowego wzornictwa przemysłowego. Zbiorami kierował nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w 2007 r.

             Zdzisław Schubert był wybitnym znawcą polskiego

i światowego plakatu, kuratorem wielu wystaw w Polsce i zagranicą, autorem licznych katalogów i książek, inicjatorem ważnych wydarzeń związanych z tą dyscypliną sztuki i aktywnym ich uczestnikiem. Opublikował ponad 100 artykułów

o polskim i światowym plakacie oraz jego twórcach w czasopismach: „Projekt”, „Format”, „Nurt”, „Sztuka”, „Art & Business”, „Digit”, „2+3 D”, „Graphis”, „Novum”, „Print”, „Signes”.

             Przez wiele lat brał udział w wydarzeniach poświęconych sztuce plakatu. Był jurorem Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie (1990) i Triennale Plakatu w Trnavie (2012) oraz wielokrotnie na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Był także przewodniczącym jury 26. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (2018) i członkiem Rady Programowej oraz Komitetu Honorowego Biennale. W 2022 r. nagrodzony został srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

    Pracował do końca swoich dni. Tuż przed śmiercią, nakładem wydawnictwa Bosz, ukazała się książka jego autorstwa Polska szkoła plakatu. Pracował również nad kolejną wystawą i katalogiem plakatów portugalskiego twórcy Joao Machado.

 

Anna Grabowska-Konwent