Kontakty

Adres siedziby głównej:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań
NIP 777-00-06-321
Centrala
tel.: +48 61 85 68 000
fax: +48 61 85 15 898
e-mail: mnp@mnp.art.pl