Od 1 kwietnia 2019 roku Muzeum Poznania jest zamknięte dla zwiedzających ze względu na toczące się wewnątrz prace remontowe. Pod koniec 2023 roku gościom udostępnione zostaną gotyckie piwnice oraz parter budynku – efekt pierwszego etapu prac. Będzie to równoznaczne z możliwością obejrzenia w tym miejscu nowej ekspozycji, prezentującej historię Poznania od X do połowy XVI wieku, a także dzieje Ratusza.
Drugim etapem prac jest remont wnętrz na wyższych kondygnacjach oraz przygotowanie i udostępnienie wystawy stałej, opowiadającej o dalszych losach miasta.
Do tego momentu zakończenia prac nie ma możliwości przeprowadzania kwerend ani udostępniania zbiorów muzeum.

Muzeum Poznania, do 2022 roku działające pod nazwą Muzeum Historii Miasta Poznania, od 1954 roku mieści się w Ratuszu – dawnej siedzibie władz miejskich.
Początki istnienia tej budowli datowane są na pierwsze lata XIV wieku. Pierwotnie był to niewielki, jednopiętrowy budynek, do którego w końcu XV wieku dobudowano jedną kondygnację. W połowie XVI wieku władze miejskie powierzyły jego przebudowę włoskiemu architektowi Janowi Baptyście Quadro z Lugano. On to w latach 1550-60 przeobraził skromny gotycki ratusz w okazałą, reprezentacyjną siedzibę władz miejskich. Gmach powiększony został wówczas w kierunku zachodnim i podwyższony o kolejne, drugie piętro. Budynek uzyskał jednolitą renesansową bryłę zewnętrzną i nowy układ wnętrz z okazałą Salą Renesansową, słynną z pięknej dekoracji stiukowej zdobiącej sklepienie.
W następnych wiekach zniszczeniom i przebudowom ulegała kilkakrotnie wieża Ratusza.
W latach 1781-1784 staraniem Komisji Dobrego Porządku cały budynek został poddany renowacji; wzniesiono wówczas nowy, klasycystyczny hełm wieży.
Kolejną gruntowną konserwację przeszedł ratusz w latach 1910-1913. Ta pruska restauracja uratowała budynek przed kompletną ruiną. W 1945 roku w wyniku działań wojennych runęła wieża i spalone zostało drugie piętro budynku. Obecny wygląd Ratusz zawdzięcza pracom konserwatorskim, które zakończono w grudniu 2000 roku.
Zwarta, zwieńczona attyką, renesansowa bryła Ratusza wznosi się na rzucie prostokąta. Reprezentacyjna fasada wschodnia otwiera się ku rynkowi trójkondygnacyjną loggią, ponad którą górują trzy wieloboczne wieżyczki. W środkowej mieści się mechanizm zegarowy z koziołkami o XVI-wiecznej tradycji. Nad łukami arkad loggii przedstawiono wyobrażenia cnót i geniuszy oraz łacińskie inskrypcje odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości. W pasie attyki widoczny jest poczet królów polskich z dynastii Jagiellonów. W ślepych arkadach bocznych loggii znajdują się przedstawienia królów z dynastii Piastów.
Ekspozycja Ratusza – Muzeum Poznania, rozmieszczona zarówno w piwnicach, jak i na parterze oraz w salach na I i II piętrze Ratusza, pokazywać ma dzieje miasta od X wieku do współczesności oraz historię Ratusza. Do najcenniejszych eksponatów należy złocony i emaliowany pastorał z Limoges z XIII wieku, zegar stołowy z herbem Poznania wykonany w 1575 roku przez poznańskiego zegarmistrza Jana Stalla na zlecenie ówczesnych władz miejskich i szklanicę cechu szewców z 1651 roku. Zbiory muzeum nieustannie powiększają się o kolejne obiekty, które przyjmowane są w ramach darowizn i pozyskiwane dzięki zakupom. Wspólnym mianownikiem ich wszystkich jest rzecz jasna Poznań: historia miasta i jego mieszkańców. Ze względu specyfikę tych obiektów podzielone one zostały na kolekcje:

  • Kolekcja widoków i planów miast
  • Kolekcja fotografii osób
  • Kolekcja dokumentów i pamiątek historycznych
  • Kolekcja rzemiosła i przedmiotów codziennego użytku
  • Kolekcja miejscowej przedsiębiorczości
  • Kolekcja sztuki
  • Kolekcja aparatów i sprzętów do fotografowania
  • Kolekcja wielkopolskich Bractw Strzeleckich
  • Kolekcja fotografii reporterskiej Jerzego Unierzyskiego.

Dzięki tak zróżnicowanym i licznym zbiorom Ratusz – Muzeum Poznania organizuje wystawy czasowe, które swoją tematyką obejmują wszystkie obszary życia miasta. Wśród popularnych cyklów wystawienniczych wymienić należy m.in. „Ulice i zaułki dawnego Poznania” oraz „Poznańskie rody i rodziny”. Pracownicy poszerzają i udostępniają wiedzę zarówno o historii miasta, jak i Ratusza oraz samego muzeum, czego przykładem są różnego rodzaju publikacje wydawane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, ale również poza nim.
Ratusz – Muzeum Poznania działa również na Facebooku. Zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/RatuszMuzeumPoznania