Bilet do ogrodu i parku w Rogalinie

Bilet do ogrodu i parku w Rogalinie

Park i ogród otaczający rezydencję rogalińską są Pomnikiem Historii, który podlega stałej opiece konserwatorskiej jako cenny zabytek architektury i sztuki ogrodowej oraz unikalny obszar przyrodniczo-krajobrazowy.
W związku z koniecznością zwiększenia ochrony rogalińskiego ogrodu i parku, jak i pozyskiwania środków na ich rewitalizację od 1 marca 2024 roku dostęp do nich będzie możliwy tylko przez wejścia z dziedzińca pałacowego z ważnym biletem wstępu.
Bilety można zakupić w kasie muzeum lub pobrać w biletomacie przy kasie muzeum.
Bilet normalny: 5 zł
Bilet ulgowy: 2 zł
Bilet dla uczniów i studentów (7–26 lat): 1 zł
Zakup biletu na jakąkolwiek ekspozycję w Muzeum Pałacu w Rogalinie będzie uprawniał do bezpłatnego wejścia do ogrodu i parku. Bezpłatne wejście do ogrodu i parku będzie również przysługiwało mieszkańcom gminy Mosina, posiadającym Mosińską Kartę Mieszkańca.
Razem zadbajmy o najstarsze dęby w Polsce i o całą zieloną przestrzeń otaczającą pałac w Rogalinie!