KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH „Sztuka dialogu” – pisemna refleksja po obejrzeniu wystawy „Powiadacze. Dialog sztuki współczesnej ze średniowieczną”.

KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH „Sztuka dialogu” – pisemna refleksja po obejrzeniu wystawy „Powiadacze. Dialog sztuki współczesnej ze średniowieczną”.

Zapraszamy młodzież (16+) i dorosłych do udziału w konkursie literackim „Sztuka dialogu” – pisemna refleksja po obejrzeniu wystawy „Powiadacze. Dialog sztuki współczesnej ze średniowieczną”.

Powiadacz, czyli „ten co wygłasza coś, opowiada”. Powiadaczami stają się prezentowane na wystawie dzieła średniowieczne i współczesne. Inicjują one dialog między sobą, a także ze wszystkimi, którzy próbują odkryć i zrozumieć co mają do (o)powiedzenia. Obejrzyj, odczytaj, posłuchaj, powąchaj – przemyśl i przekaż opowieść dalej, dodając coś od siebie. Zaproszeniem do podjęcia dialogu mogą być także pytania pojawiające się w opisach dzieł na wystawie. Swoje myśli wyraź pisemnie w krótkiej wypowiedzi.

Prace należy dostarczyć drogą mailową na adres konkursy@mnp.art.pl Do wypowiedzi pisemnej należy dołączyć następujące informacje: tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon kontaktowy (wypełnienie i załączenie skanu karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). W przypadku uczestników niepełnoletnich należy podać dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres mailowy lub telefon. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin konkursu

Termin składania prac upływa 01 marca 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu przez Jury nastąpi 04 marca 2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilach społecznościowych Muzeum Narodowego w Poznaniu do 05 marca 2024 r.