Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Oddziały

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Otwarte dzisiaj

10:30
17:00
4 kwietnia
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Pn nieczynne
Wt 10:00 - 16:30
Śr 10:00 - 16:30
Czw 10:00 - 16:30
Pt 10:30 - 20:00
Sb 10:30 - 17:00
Nd 10:30 - 17:00

 

Bilety na ekspozycje można kupić najpóźniej 30 minut przed zamknięciem.

Dojazd

Dojazd

0 2 3 4 5 8 9 13 16 17
151 160 163
Zobacz na mapie
Kontakt

Kontakt

Stary Rynek 9, 61-772 Poznań
Karta Dużej Rodziny
Poznańska Karta Turystyczna
Oddziały

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe

Bilety
Bilety
normalny
12 zl
ulgowy
8 zl
dzieci i młodzież / 7-26 lat
1zl
sobota
wstęp wolny

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe powstało 9 maja 1919 r. jako instytucja wojskowa powołana rozkazem Głównodowodzącego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego. Uroczystego otwarcia dokonał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, 27 października 1919 r., podczas pierwszej, historycznej, wizyty w Poznaniu, głowy odradzanego państwa polskiego.

Pierwotna siedziba muzeum znajdowała się przy Al. Marcinkowskiego 7 w miejscu obecnego nowego skrzydła gmachu Muzeum Narodowego. Był to budynek o niewielkich możliwościach pomieszczenia zbiorów, sięgających kilkunastu tysięcy obiektów. Organizatorem i pierwszym kierownikiem muzeum był ppłk Antoni Seyda z Sekcji Naukowej Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego.

Większe pomieszczenia otrzymano w roku 1923, przydzielone przez poznańskie Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VII. Dwupiętrowy budynek dawnej składnicy artyleryjskiej przy ul. Artyleryjskiej (obecnie Powstańców Wielkopolskich), dostosowano do potrzeb ekspozycyjnych i udostępniono 22 kwietnia 1923 r. Ponownego, drugiego w dziejach muzeum otwarcia, dokonali gen. dyw. Kazimierz Raszewski, dowódca Okręgu Korpusu Nr VII i ks. kardynał Dalbor, Prymas Polski. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe istniało w tym miejscu do września 1939 r. Była to druga, obok otwartego w 1920 r. Muzeum Wojska w Warszawie, wojskowa instytucja muzealna w Polsce. Pierwszym dyrektorem był późniejszy major rezerwy Antoni Liske, lwowianin, syn znakomitego historyka, Ksawerego. W 1926 r. dyrekturę objął znany rzeźbiarz wielkopolski Władysław Marcinkowski.

Po wojnie, w której zbiory Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego uległy zniszczeniu, ze względu na uwarunkowania polityczne nie było możliwości przywrócenia muzeum jako instytucji wojskowej. Po przełomie październikowym 1956 r. z inicjatywą powołania na nowo muzeum wojskowego w Poznaniu wystąpił art. mal. Stefan Pajączkowski. Znawca i miłośnik militariów, uzyskał poparcie władz miejskich oraz historyków z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ministerstwo Obrony Narodowej odrzuciło jednak sugestię by była to ponownie instytucja wojskowa i oddając dla potrzeb muzeum przedwojenny budynek, zaproponowało podporządkowanie placówki Muzeum Narodowemu w Poznaniu.

Zwrócony przez wojsko gmach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego przy ul. Ratajczaka zabrało dla swoich potrzeb miasto. Dopiero w roku 1961 uzyskano piętrowy pawilon zbudowany pośrodku Starego Rynku w miejscu średniowiecznych Sukiennic. Po zmianie pierwotnego przeznaczenia istniejącego już pawilonu i przeprowadzonej adaptacji, dokonano trzeciego w historii muzeum otwarcia w nowym budynku. Otworzył je 22 lutego 1963 r. dowódca Lotnictwa Operacyjnego gen. bryg. pil. Jan Raczkowski. Kierownikiem muzeum, które z początku nosiło różne nazwy – Muzeum Wojska, Muzeum Broni, został Stefan Pajączkowski. W 1966 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdzając od trzech lat czynną instytucję, przywróciło jej na wniosek dyrekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu historyczną, przedwojenną nazwę – Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.

Przydzielony jednocześnie przez miasto w 1961 r. pobliski budynek historycznego Odwachu z XVIII w. wkrótce odebrano. Utworzono w nim 1 stycznia 1962 r. Muzeum Historii Ruchu Robotniczego z dyrektorem Zelikiem Zylberbergiem, dotychczasowym pracownikiem aparatu partyjnego miejscowego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Budynku Odwachu Wielkopolskie Muzeum Wojskowe dotąd nie odzyskało.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe jest od 1965 r. siedzibą Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy i od 1991 r. ogólnopolskiego Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich z redakcją wydawanych przez Towarzystwo Zeszytów Historycznych.

Informacje praktyczne

Regulaminy 

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z obowiazującymi regulaminami korzystania z przestrzeni Muzeum:

 

Dni świąteczne w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym:

1 stycznia, 1  listopada, 24, 25, 26 i 31 grudnia, Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało – oddział jest nieczynny
6 stycznia, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1 Maja, 3 Maja, Zielone Świątki, 15 sierpnia, 11 listopada – obowiązują niedzielne godziny otwarcia