Zespół

Muzeum Etnograficzne

Adres do korespondencji:
Grobla 25, 61-858 Poznań
wejście od ul. Mostowej 7
Kasa tel.: +48 61 852 30 06

Kierownik Oddziału: Aneta Skibińska
tel: +48 725 270 025
e-mail: a.skibinska@mnp.art.pl

Urszula Baszczyńska-Gosz
e-mail: u.gosz@mnp.art.pl

Katarzyna Helak
tel: +48 725 270 058
e-mail:k.andrzejkowicz@mnp.art.pl

dr hab. Joanna Minksztym
e-mail: j.minksztym@mnp.art.pl

Iwona Rosińska
e-mail: i.rosinska@mnp.art.pl

Julia Fil
e-mail: j.fil@mnp.art.pl

Kierownik Sekcji Administracji Oddziału: Przemysław Niedzielski
e-mail: p.niedzielski@mnp.art.pl

Kierownik Pracowni Konserwacji Zabytków Etnograficznych: Joanna Kokoć
e-mail: pkze@mnp.art.pl
e-mail: j.kokoc@mnp.art.pl