Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

I. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1.Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza. Wartość dofinansowania – 3.062.000 zł
Projekt polega na utworzeniu nowej stałej ekspozycji w odnowionych gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza. Nowa ekspozycja będzie prezentowała dzieje miasta od czasów lokacji aż do współczesności, historię budowy, przebudowy i remontów ratusza oraz wnętrza budynku – zmianę ich funkcji i wyglądu.

2. Modernizacja systemów przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu – 875.000 zł
Projekt polega na doposażeniu Systemów Sygnalizacji Pożaru  w elementy oprogramowania we wszystkich oddziałach MNP.

3. Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej  – 70.000 zł

4. System modernizowania warunków klimatycznych w galeriach i magazynach Gmachu Głównego – 130.000 zł
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie cyfrowego systemu pomiaru i rejestracji danych klimatycznych w galeriach Gmachu Głównego MNP.

5. Zakup spektrometru dla Pracowni Badań Technologiczno – Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Poznaniu – 218.000 zł
Celem inwestycji jest poszerzenie możliwości badawczych Pracowni Badań Technologiczno – Konserwatorskich poprzez zakup spektrometru XRF.

6. Zabezpieczająca przeciwpożarowo modernizacja dachów budynku MNP w Gołuchowie, Rogalinie i Śmiełowie – 80.000 zł
Projekt polega na zabezpieczeniu przeciwogniowym i przeciwgrzybicznym konstrukcji dachów w Oddziałach MNP, tym samym na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa zabytkowych budynków i zbiorów muzealnych.

7. Zakup kotła centralnego ogrzewania do Pałacu w Śmiełowie – 90.000 zł
Celem inwestycji jest zakup kotła c.o. do Pałacu w Śmiełowie o wysokiej sprawności energetycznej.

8. Zakup agregatu chłodzącego z oprzyrządowaniem dla Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu – 798.000 zł
Zakup pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji w Gmachu Głównym MNP oraz poprawę warunków klimatycznych w salach ekspozycyjnych.

9. Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie – 3 955 000 zł
Projekt polega na odnowieniu elewacji Zamku w Gołuchowie, zabezpieczeniu murów, wymianie okien i drzwi.

10. Zakup filmu Lecha Majewskiego pt. ,,Brownbag” – 95.880 zł
Zadanie ma na celu wzbogacenie kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej MNP o instalację video z pogranicza filmu fabularnego.

11. Zakup eksponatów  – 1 150 530 zł
Zadanie polega na zakupie muzealiów do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.

II. Dotacje celowe bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Ratusz – badania konserwatorskie – 410.000 zł
Projekt polega na przeprowadzeniu  w Ratuszu niezbędnych badań konserwatorskich służących ustaleniu dalszych prac konserwatorskich sal pierwszego piętra.

2. Naprawa „stajni” w zespole pałacowym w Rogalinie – 520.00 zł
Projekt polega na przywróceniu w budynku „stajnia” w zespole pałacowym w Rogalinie działania Pracowni Konserwacji Mebli.

3.Pokrycie kosztów zorganizowania wystawy „Vilhelm Hammershoi. Światło i cisza / Vilhem Hammershoi. Light and silence” – 890.000 zł
Projekt zakłada zorganizowanie wystawy.

4. Pokrycie kosztów zorganizowania wystawy „Magdaleny Abakanowicz. Jesteśmy strukturami włóknistymi” – 300.000 zł
Projekt zakłada zorganizowanie wystawy.

5. Zwycięstwo! Powstanie Wielkopolskie 1918-1919: 185 499,99 zł
Zadanie polega na przygotowaniu koncertu z okazji 103 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”