Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1.Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza. Wartość dofinansowania – 3.062.000 zł.
Projekt polega na utworzeniu nowej stałej ekspozycji w odnowionych gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza. Nowa ekspozycja będzie prezentowała dzieje miasta od czasów lokacji aż do współczesności, historię budowy, przebudowy i remontów ratusza oraz wnętrza budynku – zmianę ich funkcji i wyglądu.

2. Modernizacja systemów przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wartość dofinansowania – 875.000 zł.
Projekt polega na doposażeniu Systemów Sygnalizacji Pożaru  w elementy oprogramowania we wszystkich oddziałach MNP.

3. Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej. Wartość dofinansowania – 70.000 zł.

4. System monitorowania warunków klimatycznych w galeriach i magazynach Gmachu Głównego. Wartość dofinansowania  – 130.000 zł.
Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie cyfrowego systemu pomiaru i rejestracji danych klimatycznych w galeriach Gmachu Głównego MNP.

5. Zakup spektrometru dla Pracowni Badań Technologiczno – Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wartość dofinansowania – 218.000 zł.
Celem inwestycji jest poszerzenie możliwości badawczych Pracowni Badań Technologiczno – Konserwatorskich poprzez zakup spektrometru XRF.

6. Zabezpieczająca przeciwpożarowo modernizacja dachów budynku MNP w Gołuchowie, Rogalinie i Śmiełowie. Wartość dofinansowania – 80.000 zł.
Projekt polega na zabezpieczeniu przeciwogniowym i przeciwgrzybicznym konstrukcji dachów w Oddziałach MNP, tym samym na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa zabytkowych budynków i zbiorów muzealnych.

7. Zakup kotła centralnego ogrzewania do Pałacu w Śmiełowie. Wartość dofinansowania – 90.000 zł.
Celem inwestycji jest zakup kotła c.o. do Pałacu w Śmiełowie o wysokiej sprawności energetycznej.

8. Zakup agregatu chłodzącego z oprzyrządowaniem dla Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wartość dofinansowania  – 798.000 zł.
Zakup pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji w Gmachu Głównym MNP oraz poprawę warunków klimatycznych w salach ekspozycyjnych.

9. Odnowienie i modernizacja elewacji zewnętrznych oraz dziedzińca Zamku w Gołuchowie. Wartość dofinansowania – 3 955. 000 zł.
Projekt polega na odnowieniu elewacji Zamku w Gołuchowie, zabezpieczeniu murów, wymianie okien i drzwi.

10. Zakup filmu Lecha Majewskiego pt. ,,Brownbag. Wartość dofinansowania – 95. 880 zł.
Zadanie ma na celu wzbogacenie kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej MNP o instalację video z pogranicza filmu fabularnego.

11. Zakup eksponatów. Wartość dofinansowania – 1 150 530 zł.
Zadanie polega na zakupie muzealiów do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.

12. Zakup eksponatów. Zakup infrastruktury informatycznej do Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD). Wartość dofinansowania – 837.540, 00 zł.
Projekt polega na uzupełnieniu narodowych zbiorów o wybitne dzieła sztuki najznamienitszych polskich artystów oraz na zakupie infrastruktury informatycznej do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

13.Zakup oraz instalacja zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne w Muzeum Narodowym w Poznaniu – wartość dofianansowania 1.065.400, 00 zł
Celem inwestycji jest wyposażenie oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu w nowoczesny, wydajny i energooszczędny zespół urządzeń stabilizujących warunki klimatyczne.

14. Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza – prace uzupełniające – wartość dofinasowania 1.250.000, 00 zł

Kontynuacja zadania polegającego na utworzeniu nowej stałej ekspozycji w odnowionych gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza. Nowa ekspozycja będzie prezentowała dzieje miasta od czasów lokacji aż do współczesności, historię budowy, przebudowy i remontów ratusza oraz wnętrza budynku – zmianę ich funkcji i wyglądu.

15. Przekształcenie oraz rozbudowa Ratusza – Muzeum Poznania w skład którego wejdą:

Ratusz – Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców w kamienicach Stary Rynek 42 i 43 oraz zaplecze przy ul. Klasztornej 22 i 23 – przygotowanie dokumentacji do udziału MNP w programie FEnIKS –  wartość dofinansowania 500.000, 00 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, która będzie stanowiła podstawę do przygotowania aplikacji konkursowej.

 

II. Dotacje celowe bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1.Awangardzistka. Maria Nicz-Borowiakowa (1896-1944) – Wartość dofinansowania – 317.500, 00 zł.
Projekt polega na przygotowaniu pierwszej monograficznej wystawy jednej z najważniejszych artystek polskiego konstruktywizmu

2. Pokrycie kosztów związanych z realizacją konferencji przedstawicieli muzeów rejestrowanych pt. „ Muzeum XXI wieku w 100- lecie I Zjazdu Muzeów w Poznaniu”. Wartość dofinansowania –  487 092,00 zł. Projekt polega na zorganizowaniu  konferencji naukowej w rocznicę I zjazdu muzeów w Polsce.

3. Wielkopolska w monetach i medalach. Wartość dofinansowania – 373 000, 00 zł.
Projekt polega na zorganizowaniu wystawy ukazującej bogatą spuściznę szeroko pojętego regionu wielkopolskiego w zakresie historii pieniądza i medalierstwa.

4. „Między tradycją a nowoczesnością. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich Plastyka”. Wartość dofinasowania –  402 660, 00 zł.
Projekt polega na przygotowaniu wystawy monograficznej Stowarzyszenia Artystów Wielkopolskich „Plastyka” w Poznaniu, działającego w latach 1925-1939.

5. Szkolenie specjalistyczne RE-ORG POLSKA. Wartość dofinansowania – 158.600,00 zł.
Projekt polega na zorganizowaniu szkolenia metodą RE-ORG, które Międzynarodowe Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) oraz  Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) opracowały w 2011 roku metodę poprawiającą warunki magazynowe w istniejących przestrzeniach magazynowych bez konieczności planowania i budowania nowych pomieszczeń. Dzięki tej metodzie, poprzez organizację praktycznych warsztatów i szkoleń, sesji mentorskich i szkoleń online, zmodernizowano magazyny  w ponad 40 muzeach w 12 krajach i na pięciu kontynentach.

6. Zakup laptopów i tabletów na potrzeby zabezpieczenia działania MNP. Wartość dofinansowania – 150 000 zł.

7. Rok Romantyzmu Polskiego 2022. Wartość dofinansowania – 361 500, 00 zł.
Z okazji przypadającego w roku 2022 dwusetnej rocznicy pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza Muzeum Narodowe w Poznaniu przygotowało bogatą ofertę interdyscyplinarnych wydarzeń, w których będą uczestniczyć najwybitniejsi badacze epoki romantyzmu, a także znani polscy i zagraniczni artyści. Program obchodów to prelekcje, debaty, koncerty, przedstawienia teatralne, spacery i spotkania, które w sposób wszechstronny traktują pojęcie romantyzmu.

8. Przygotowanie do badań archeologicznych na Zamku Królewskim w Poznaniu. Wartość dofinansowania – 100 000,00 zł.
Celem projektu jest ustalenie okoliczności powstania oraz dokonanie rekonstrukcji układu Zamku Królewskiego w Poznaniu na Górze Przemysła w okresie średniowiecznym.

9. WielkoPolska – emigracyjna Europa w ramach Programu “Kultura inspirująca” realizowanego we współpracy z Towarzystwem Historyczno – Literackimi i Biblioteką Polską (wraz z Muzeum Adama Mickiewicza) oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej. Wartość dofinansowania – 129 000 zł.
Projekt „WielkoPolska – emigracyjna Europa” zakłada utworzenie nieformalnego szlaku kulturowego, na wzór szlaków funkcjonujących pod egidą Rady Europy. Na utworzonej trasie turystycznej będą prezentowane instytucje kulturalne związane z działalnością wybitnych polskich emigrantów, których losy łączyły się z Wielkopolską.

10. Realizacja działań przygotowawczych do wystawy monograficznej Józefa Chełmońskiego- wartość dofinansowania 128.000,00 zł

Interdyscyplinarny projekt badawczy mający na celu rozpoznanie techniki i materiałów stosowanych przez artystę, w tym palety pigmentów, metod pracy i elementów procesu twórczego. Zostanie podjęta próba określenia cech charakterystycznych dla jego warsztatu.

11. Wydawnictwa edukacyjne Muzeum Narodowego w Poznaniu – wartość dofinansowania 60.000,00 zł

Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu, w odpowiedzi na liczne pytania widzów oraz dzieci i nauczycieli, przygotował projekty wydawnicze i książeczki edukacyjne, które będą wykorzystywane podczas lekcji muzealnych i innych zajęć będących w ofercie MNP.

12. Wymiana okien elewacyjnych w nowej części Gmachu Głównego – wartość dofinansowania 706 162,00 zł

wymiany zużytych okien w nowym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu

13. Muzealizacja zespołu sreber Funduszu Obrony Narodowej – wartość dofinansowania 2 057 000,00 zł

14. Kenya Hara. Wystawa z cyklu Laureat Nagrody im. Jana Lenicy wartość dofinansowania 400 000,00 zł

 

III. Fundusz Promocji Kultury:

1.Katalog raisoneé Romana Cieślewicza / dzieło i życie – etap II. Wartość dofinansowania – 56 500,00 zł. Całkowita wartość – 70 700,00 zł.
Projekt polega na zachowaniu i zabezpieczeniu spuścizny po Romanie Cieślewiczu, znajdującej się we Francji. Zakres rzeczowy projektu obejmie ukończenie kwerend, przebadanie zebranego materiału, a także utworzenie wirtualnego archiwum (katalogu on – line), które będzie miało na celu  powszechnienie wiedzy na temat tego wyjątkowego artysty. Archiwum będzie możliwie szczegółowym katalogiem wszystkich prac Romana Cieślewicza, które są obecnie rozproszone w wielu kolekcjach w kraju i zagranicą. Wiele z prac (przede wszystkim oryginalne fotomontaże, grafiki, projekty) znajduje się w prywatnych kolekcjach głównie za granicą.

2. Rozbudowa kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wartość dofinansowania –  400.000,00 zł.
Celem zadania jest rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu o instalację multimedialną Izabelli Gustowskiej i cykl fotografii Andrzeja Florkowskiego.

IV. Program Wieloletni NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022:

„Chwała i Zwycięstwo! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919″ w Poznaniu 27 grudnia 2022 r. w 104. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego – wartość dofinansowania 201 390,00 zł.

Projekt polega na zorganizowaniu koncertu z okazji 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Głównym celem koncertu jest upowszechnienie istotnej części procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości – zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

 

    

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”