Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Studia Muzealne

Ukazujące  się od 1953 roku, wydawane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Studia Muzealne,  są znaczącym czasopismem z dziedziny muzealnictwa i historii sztuki. Rozprawy ogłaszane w Studiach przedstawiają wyniki badań prowadzonych przez pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu i dotyczą przede wszystkim dzieł ze zbiorów Muzeum. Bogactwo i ranga tych zbiorów pozwala liczyć na zainteresowanie nimi szerokich kręgów badaczy i chęć publikowania wyników badań w Studiach. Jest w nich miejsce także dla ważnych rozpraw o ogólniejszym charakterze z dziedziny historii i teorii sztuki, muzeologii czy konserwatorstwa.

 

Studia Muzealne

ISSN 0137-5318

Wydawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Dane kontaktowe:

Redakcja „Studiów Muzealnych”

Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Korzystanie z materiałów jest bezpłatne, wyłącznie na użytek własny.

Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Skalska

tel. +48 61 85 68 033

e-mail: a.skalska@mnp.art.pl

Rada Naukowa „Studiów Muzealnych”:

prof. dr hab. Wojciech Bałus, Uniwersytet Jagielloński
prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska , Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Przemysław Mrozowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Pieńkos , Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Agnieszka Rosales Rodríguez, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie
Prof. UAP dr hab. Marta Smolińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Studia Muzealne XX

Plik

Plik

Studia Muzealne XXI

Plik

Plik

Studia Muzealne XXII

Plik

Plik

Studia Muzealne XXIII

Plik

Plik

Studia Muzealne XXIV

Plik

Plik