Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

Studia Muzealne

Ukazujące  się od 1953 roku, wydawane przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Studia Muzealne,  są znaczącym czasopismem z dziedziny muzealnictwa i historii sztuki. Rozprawy ogłaszane w Studiach przedstawiają wyniki badań prowadzonych przez pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu i dotyczą przede wszystkim dzieł ze zbiorów Muzeum. Bogactwo i ranga tych zbiorów pozwala liczyć na zainteresowanie nimi szerokich kręgów badaczy i chęć publikowania wyników badań w Studiach. Jest w nich miejsce także dla ważnych rozpraw o ogólniejszym charakterze z dziedziny historii i teorii sztuki, muzeologii czy konserwatorstwa.

 

Studia Muzealne

ISSN 0137-5318

Wydawca: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Dane kontaktowe:

Redakcja „Studiów Muzealnych”

Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

 

Sekretarz redakcji: dr Agnieszka Skalska

tel. +48 61 85 68 033

e-mail: a.skalska@mnp.art.pl

 

 

Rada Naukowa

Prof. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski

Prof. Piotr Juszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Waldemar Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Lechosław Lameński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Przemysław Mrozowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. Paweł Stróżyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Marzena Szmyt , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Jacek Tylicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Michał Woźniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia Muzealne XX

Plik

Plik

Studia Muzealne XXI

Plik

Plik

Studia Muzealne XXII

Plik

Plik

Studia Muzealne XXIII

Plik

Plik

Studia Muzealne XXIV

Plik

Plik