Przejdź do głównej treści

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A
Wydarzenia i wystawy

Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

Data

29 listopada
31 marca

Kurator:
Paweł Napierała

Aranżacja:
Wojciech Luchowski

Projekt identyfikacji wizualnej wystawy:
Marcin Markowski

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Organizatorzy:


Kontakt

Kontakt

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
Wydarzenia i wystawy

Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

– Mamy obowiązek chronić dziedzictwo kulturowe, będące świadectwem przeszłości, ale i nośnikiem pokoju dla przyszłości – oznajmiła Audrey Azoulay, dyrektor generalna UNESCO. Niszczenie przez Rosjan dzieł sztuki, świątyń czy miejsc pamięci to jawne pogwałcenie „Konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego”, ratyfikowanej w 1954 r. Dewastowanie obiektów o wadze historycznej i artystycznej oficjalnie zalicza się do zbrodni wojennych. Stanowi ono krzywdę wyrządzoną dziedzictwu kulturowemu nie tylko
Ukrainy, lecz także całej ludzkości, bowiem – jak podaje „Konwencja haska” – „każdy naród ma swój udział w kształtowaniu kultury światowej”. (Wojciech Delikta, Sztuka w ogniu: kultura Ukrainy podczas wojny, https://www.vogue.pl/a/sztuka-w-ogniu-kultura-ukrainy-podczas-wojny )

Wystawa Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki  jest gestem pomocy i solidarności w ochronie dziedzictwa. Twórczość Jacka Malczewskiego będąca świadectwem i krytyczną analizą burzliwej i dramatycznej historii Polski, współcześnie staje się świadkiem (doświadczającym) barbarzyństwa wojny. Symbolicznie podróż tych obrazów jest jak wojenna tułaczka w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, jak Ukraińscy uchodźcy.

Twórczość Malczewskiego, jako sztuka auto refleksyjna, podszyta nierzadko ironią, dystansem, humorem opowiada nie tylko o historii, ale i o roli miejsc i powinności artysty uwikłanego w złożony splot odniesień wobec tego co było, co jest i co będzie. Główną osią narracyjną nie jest jednak opowieść o romantycznych, czy symbolicznych interpretacjach sztuki Jacka Malczewskiego, a przypomnienie i ukazanie jak bardzo współcześnie są aktualne pytania które artysta zadawał sobie i innym. Nie odbierając  godności sztuce Mistrza, a podkreślając znaczenie dziedzictwa, którym się opiekujemy i zachowujemy dla przyszłych pokoleń. Jego wartość widziana jako części naszej tożsamości i dziedzictwa – także światowego, wartości, która w obliczu wojny może zostać wzięta w nawias, ukryta, zniszczona…

Wystawa będzie opowiadać o kruchości dziedzictwa oraz jego wartości, przedstawiona  jako opowieść o solidarności, o pracy muzealnika, artysty w czasie wojny, o ratowaniu dziedzictwa, o tym czym jest dziedzictwo oraz co i z jakich powodów należy chronić. Są to znaczenia które jeszcze mocniej uwypuklają się w obliczu wojny.

Tytuł wystawy zaczerpnięty został z wiersza Reinera Maria Rilkego. Odnosi się on do tego co ruchome, kruche i niepewne, ale i do tego co wieczne i ważne. Drugim utworem spinającym klamrą narrację wystawy jest wiersz Wisławy Szymborskiej Koniec i początek.

Po każdej wojnie
ktoś musi posprzątać
Jaki taki porządek
sam się przecież nie zrobi.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami towarzyszącymi wystawie*

*Program będzie ulegał zmianom, dlatego zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

 

Zachęcamy do skorzystania ze spaceru wirtualnego po wystawie w wersji:

 – polskiej

 – i angielskiej

Wystarczy kliknąć w powyższe obrazki.

 

Zachęcamy również do indywidualnego zwiedzenia wystawy ze smartfonem
tropem QR-kodów. Zawarty w nich komentarz dostępny jest również w formie nagrania,
dlatego zachęcamy do wzięcia ze sobą słuchawek! (można je również zakupić w kasie muzeum).

 

Mecenas Muzeum Narodowego w Poznaniu:

 

 

Patroni medialni:

 

 

                              

 

Wydarzenia i wystawy