Skip to main content

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Close
A A A

About Museum

Our museum exsists from 1857. It was renamed to National Museum in Poznan in 1950. It is one of the oldest, biggest and most important museums in Poland. Its rich and diverse holdings preserve and present to the public the legacy of centuries and generations, of knowledge, effort and passion of those who have gathered these artworks, among which there are gems fit for any prestigious world gallery. Made in different centuries and at different times, they await the visitors, ready to offer them an unforgettable experience.

Tomasz Łęcki has filled the position of the National Museum in Poznan acting director since 1 December 2019.

Mission

Art

since this is the name of both the ability to bring senses out of processed matter and of the most amazing human work, whose creation in different places and periods of time makes the Museum a treasury of sensations which unlock unknown worlds, foster and sustain sensitivity and stimulate creativity

Memory

since this selection involves also a look backwards, the preservation of everything which, once crated, is worth remembering and worth lasting; it involves the extension of sensations by knowledge and objects by contexts, via research, exhibitions and publications; it involves the participation in upbringing and education through access to records of history, symbols of national identity, and participation in the universal heritage

Place

since the Museum has its location, a number of locations, either built specifically for this purpose or former family residences; their presence contributes to the sense of space; they open up towards their environment and towards other places, direct ways towards themselves and open their interiors, doing everything to make each visit educate and revive their history, the memory of the authors, inhabitants, patrons, and benefactors.

HISTORIA MÓWIONA MUZEUM

Jednym z najbardziej uchwytnych znaczeń współczesnych instytucji kultury, w tym zwłaszcza muzeów, jest ich oddziaływanie społeczne. Dziś równie silnie, a może jeszcze silniej niż w rzeczywistości fizycznej ma ono szansę realizować się w sferze wirtualnej. Nowe technologie medialne są dzisiaj przedmiotem żywego zainteresowania muzealników, którzy wykorzystują je do budowy atrakcyjnych dla zwiedzających ekspozycji muzealnych. Ale dzięki narzędziom internetowym muzea mają szansę gościć swoich odbiorców nie tylko na salach ekspozycyjnych, lecz być z nimi także „po godzinach”, zachowując żywy, autentyczny kontakt, choć oferując nieco inny rodzaj opowieści.

W trakcie Nocy Muzeów 2018 udostępniliśmy Państwu cztery pierwsze rozmowy z cyklu Historia Mówiona Muzeum. Są to wywiady z Lidią Cieślińską-Rataj, Tadeuszem Jeziorowskim, dr. Henrykiem Kondzielą oraz Zdzisławem Schubertem, które przeprowadził Gerard Radecki. Wypowiedzi zostały wzbogacone fotografiami dokumentalnymi z zasobów MNP, a wszystkie materiały zarejestrował i wyprodukował Zbigniew Twardowski.

Rozmowy dotyczyły pracy zawodowej, jak i przeszłości Muzeum widzianej przez pryzmat osobistego doświadczenia wypowiadających się osób. Wszystkie relacje udostępniamy na stronie internetowej naszego Muzeum. Tym samym powstaje nowe, istotne, choć mniej oficjalne źródło wiadomości o historii Muzeum Narodowego w Poznaniu od lat 50. XX wieku do czasów niemal współczesnych.

Youtube Category
Muzeum? Żebyś wiedział! #1
Youtube Category
Muzeum? Żebyś wiedział! #3
Youtube Category
Muzeum? Żebyś wiedział! #2
Youtube Category
Muzeum? Żebyś wiedział! #4
Historia Mówiona Muzeum. Trailer